Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

toán 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị bựa
Ngày gửi: 10h:31' 12-10-2017
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 204
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 6
Họ và tên:………………………………………………………..Lớp 4B
TOÁN
Bài 1) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 20 yến = …..kg b)150kg = ………yến c) 10 ta = ………..kg
5 tấn =……….kg 1000 kg = ……..tạ 30 000kg =……. tấn
2kg 43 g =………g 4 250 g = ……kg …..g 5048g = …kg ……g
Bài 2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1 giờ 5 phút = …….phút 3 phút 45 giây = ……giây  giờ = …phút
 ngày = …….giờ phút = …..giây  giờ = … phút
Bài 3 : Tìm X
a) x – 363 = 975 b) 207 + x = 815

………………………… ………………………
………………………. ……………………...
Bài 4:
Trung bình cộng của 2 số là 18. Biết số thứ nhất là 23,. Tìm số thứ hai.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Bài 5 : Một tổ thợ dệt trong 3 ngày đầu mỗi ngày đết được 105 áo và 4 ngày sau mỗi ngày dệt được 112 áo. Hỏi trưng bình mỗi ngày tổ đó dệt được bao nhiêu áo?
Bài giải
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………


TIẾNG VIỆT
Bài 1: Tìm 5 danh từ chung và 5 danh từ riêng ( trong bài tập đọc Một người chính trực)
Danh từ chung: ..…………………………………………………………………….
Danh từ riêng: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Bài 2 : Viết tên xã huyện tỉnh em ở và 4 tỉnh khác mà em biêt
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 3 : Xếp các từ trong ngoặc đơn thành 2 nhóm
( trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung tâm, trung thu, trung hậu, trung kiên)
a) Trung có nghĩa là ở giữa
………………………………………………………………………………………..
b) Trung có nghĩa là một lòng một dạ
………………………………………………………………………………………..
c) Đặt một câu chứa tiếng trung có nghĩa là ở giữa
…………………………………………………………………………………………
Bài 4: Hãy chọn một, hai hoặc 3 bức tranh của truyện Ba lưỡi rìu( SGK trang 64) phát triển ý nêu dưới tranh thanh các đoạn văn kể chuyện
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luyện Chữ : Viết bài : Chị em tôi

 
Gửi ý kiến