Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  kiểm tra 45 phút toán hình sẽ ra

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Khac Tien
  Ngày gửi: 08h:19' 15-10-2017
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 1719
  Số lượt thích: 0 người
  0LỚP: 6….
  HỌ TÊN
  BÀI KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC
  Thời gian: 45 phút
  
  
  Điểm  Lời phê của giáo viên
  Ý kiến của phụ huynh học sinh
  
  A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
  Bài 1: (1,25 điểm) Cho hình vẽ: Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng:
  
  Trên hình có:
  1. Hai tia đối nhau là:
  A. AM và AB B. BA và BC
  C. AB và AC D. BM và BC
  2. Hai tia trùng nhau là:
  A. AB và BC B. AB và BM C. MA và MB D. CB và CA
  3. Ba điểm thẳng hàng là:
  A. A, M, B B. A, M, C C. A, B, C D. B, M, C
  4. Điểm B nằm giữa
  A. A và C B. M và C C. A và M D. M và A
  5. Điểm A và C nằm
  A. Khác phía đối với điểm M B. Cùng phía đối với điểm B
  C. Trùng với điểm B D. Khác phía đối với điểm B
  Bài 2: (1,25 điểm) Điền vào chỗ trống để được câu đúng:
  1. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng EF nếu I nằm giữa 2 điểm E, F và …………………………
  2. Đoạn thẳng A, B là hình gồm điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm A và B…………………3...Trên tia Ax, đặt AK = 3cm, AH = 5cm. Vậy điểm …A…… nằm giữa hai điểm ………KvàH…………
  Bài 3 (0,5 điểm) Đường thẳng a đi qua A nhưng không đi qua B. Điền các kí hiệu vào ô trống.
  A a; B a;
  B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
  Bài 1 : ( 2,5 điểm)Vẽ hình theo các diễn đạt sau .
  Hai tia Ox và Oy đối nhau ;


  Đoạn thẳng AB cắt đường thẳng xy tại O ;
  Hai tia AB và AC trùng nhau ;


  Đoạn thẳng MN dài 4cm ;


  Điểm A thuộc đường thẳng xy.


  Bài 3: (4,5 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.
  a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
  b) So sánh OA và AB?
  c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

  a ) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B . Vì OA=OB
  b)Vì điểm A nằm giữa 2 điểm B và O
  Nên BA +AO=BO
  BA + 3 = 6
  BA = 6 -3
  BA = 3
  Vậy :BA = 3 (cm)
  So sánh :
  Ta có : OA= 3(cm)
  AB= 63(cm)
  c) Có , vì điểm A nằm giữa đoạn thẳng OB
  No_avatar

  Cười nhăn răngnhớ tải về nha !!!

  No_avatar

  Mỉm cườicảm ơn đã xem

  No_avatar

  nhớ xem nha ^^

   
  Gửi ý kiến