Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thái Phương
Ngày gửi: 20h:29' 16-10-2017
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 605
Số lượt thích: 0 người
Lớp: 6……… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………….. MÔN TIN HỌC LỚP 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Điểm
Lời phê của thầy
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trong hoạt động thông tin. Hoạt động nào là quan trọng nhất?
A. Việc tiếp nhận thông tin. B. Xử lí thông tin.
C. Lưu trữ và truyền thông tin. D. Tất cả sai.
Câu 2: Trong các ý sau đây. Theo em ý nào là đúng?
Thông tin trước xử lí là thông tin vào. B. Thông tin sau xử lí là thông tin ra.
Cả 2 đều đúng. D. Cả 2 đều sai.
Câu 3: Dạng thông tin nào sau đây thuộc dạng thông tin cơ bản?
A. Văn bản B. Âm thanh C. Hình ảnh D. Cả 3 dạng
Câu 4: Để máy tính cớ thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng:
A. Dãy bít B. Âm thanh C. Hình ảnh D. Văn bản
Câu 5: Thứ tự của quá trình 3 bước là:
Nhập ( Xuất ( Xử lí B. Nhập ( Xử lí ( Xuất
Xuất ( Nhập ( Xử lí D. Xuất ( Xử lí ( Nhập
Câu 6: Bộ nhớ được chia thành 2 loại. Đó là:
A. Bộ nhớ trong, bộ nhớ riêng. B. Bộ nhớ ngoài, bộ nhớ chung.
Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài. D. Bộ nhớ chung, bộ nhớ riêng.
Câu 7: Bộ nhớ được sử dụng để?
A. Lưu trữ chương trình và dữ liệu. B. Thực hiện tính toán, điều khiển.
C. Nhập dữ liệu. D. Xuất dữ liệu
Câu 8: Hàng phím nào có 2 phím có gai?
Hàng phím số B. Hàng phím trên
C. Hàng phím cơ sở D. Hàng phím dưới
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 9: (2 điểm). Phần mềm được chia thành bao nhiêu loại? Kể tên.
Câu 10: (3 điểm). Em hãy cho biết có bao nhiêu thao tác chính với chuột. Kể tên.
Câu 11: (1 điểm). Em hãy nêu lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
 
Gửi ý kiến