Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Cong nghe 7-Thi HKI 1617

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi BảoTú
  Ngày gửi: 21h:04' 16-10-2017
  Dung lượng: 153.5 KB
  Số lượt tải: 1382
  Số lượt thích: 1 người (phuyen@dung.vn)
  ĐỀ DỰ KIẾN KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017
  Môn: Công nghệ – Lớp 7 (Thời gian làm bài : 45 phút)
  A. MA TRẬN
  Cấp
  độ
  Chủ
  đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  
  
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Đại cương về kỹ thuật trồng trọt (11 tiết)
  Biết được: khái niệm đất trồng, thành phần và tính chất của đất trồng; các loại phân bón thông thường và cách sử dụng; vai trò của giống cây trồng, cách sản xuất và bảo quản giống cây trồng; sâu bệnh gây hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
  Hiểu được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp - Tầm quan trọng của đất trồng đối với đời sống cây trồng và các biện pháp cải tạo đất trồng
  Biết vận dụng kiến thức đã học để sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh một cách hiệu quả trong trồng trọt
  
  
  
  Số câu
  9
  
  
  1
  
  1
  
  
  11
  
  Số điểm
  2,25
  
  
  2
  
  3
  
  
  7,25
  
  Tỷ lệ %
  22,5%
  
  
  20%
  
  30%
  
  
  72,5%
  
  Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt (4 tiết)
  Biết được: mục đích của công việc làm đất và các biện pháp chăm sóc cây trồng; hiệu quả của việc xử lý hạt giống; mục đích của việc bảo quản và chế biến nông sản.
  Hiểu được mục đích của việc làm cỏ, vun xới trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng
  
  Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải thích một số câu tục ngữ trong dân gian liên quan đến nông nghiệp
  
  
  Số câu
  3
  
  
  1/2
  
  
  
  1/2
  4
  
  Số điểm
  0,75
  
  
  1
  
  
  
  1
  2,75
  
  Tỷ lệ %
  7,5%
  
  
  10%
  
  10%
  
  
  27,5%
  
  Tổng số câu
  12
  
  
  3/2
  
  1
  
  1/2
  15
  
  Tổng số điểm
  3
  
  
  3
  
  3
  
  1
  10
  
  Tỷ lệ %
  30%
  30%
  30%
  10%
  100%
  
  

  B. ĐỀ DỰ KIẾN
  Đề 1
  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
  Câu 1. Đất trồng là:
  A. Kho dự trữ thức ăn của cây.
  B. Do đá núi mủn ra cây nào cũng sống được.
  C. Lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.
  D. Lớp đá xốp trên bề mặt Trái Đất.
  Câu 2. Loại đất nào sau đây giữ nước tốt nhất?
  A. Đất cát. B. Đất sét.
  C. Đất thịt. D. Đất cát pha.
  Câu 3. Biện pháp thích hợp để cải tạo đất xám bạc màu là:
  A. Cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ.
  B. Làm ruộng bậc thang.
  C. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.
  D. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.
  Câu 4. Trong dãy các loại phân sau, dãy nào gồm toàn các loại phân thuộc nhóm phân hoá học?
  A. Phân lân; phân heo; phân urê.
  B. Phân trâu, bò; bèo dâu; phân kali.
  C. Cây muồng muồng; khô dầu dừa; phân NPK.
  D. Phân urê; phân NPK; phân lân.
  Câu 5. Bón thúc được thực hiện vào thời gian nào?
  A. Trong thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây.
  B. Trước khi gieo trồng.
  C. Sau khi cây ra hoa.
  D. Sau khi gieo trồng.
  Câu 6. Vai trò của giống cây trồng là:
  A. Tăng năng suất cây trồng.
  B. Tăng chất lượng nông sản.
  C. Tăng năng suất, chất lượng nông sản.
  D. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng.
  Câu 7. Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích:
  A. Tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng.
  B. Tăng năng suất cây trồng.
  C. Tạo ra nhiều hạt giống
  No_avatar
  nhiều kiến thức qua-Hay. cảm ơn!
   
  Gửi ý kiến