Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ESTE HAY VÀ KHÓ - GIẢI CHI TIẾT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Võ An Na
Ngày gửi: 15h:11' 19-10-2017
Dung lượng: 414.8 KB
Số lượt tải: 383
Số lượt thích: 0 người
ESTE KHÓ VÀ HAY DÀNH CHO HSG GIỎI
Câu 17:Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức X cần dùng vừa đủ 10,08 lít O2 sinh ra 8,96 lít khí CO2. Mặt khác m gam X phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Biết các thể tích khí đo ở (đktc). Xác định công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có của X.
Câu 18:X, Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo bởi X, Y với ancol no mạch hở Z. Đốt cháy 8,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T thì thu được 7,168 lítCO2 (đktc) và 5,22 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 8,58 gam E với dung dịch AgNO3/NH3dư thì thu được 17,28 gam Ag. Tính khối lượng chất rắn thu được khi cho 8,58 gam E phản ứng với 150 ml dung dịch NaOH 1M?
11,04. B. 9,06. C.12,08 D. 12,80.
Câu 19:X, Y, Z là ba axitcacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX< MY< MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2(đktc) và 16,2 gam H2O. Nếu đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, nếu cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng thu được dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhấtvới
38,04. B.24,74. C.16,74. D. 25,10.
Câu 20:Cho hỗn hợp A gồm hai este X, Y đều mạch hở không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác (MX< MY). Đốt cháy X cũng như Y với lượng O2 vừa đủ thì số mol O2 đã phản ứng bằng số mol CO2 thu được. Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp A (số mol X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp B chứa 2 ancol và hỗn hợp D chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ B qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp D cần dùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử trong Y là
21. B. 20. C. 22. D. 19.
Câu 17:
/
Câu 18:
/
Câu 19:
/


Câu 20:
/

No_avatar

đọc câu 18 mà giải dc thì đúng là thiên tài hóa học???ngôn ngữ hóa học thiếu lung tung??/

No_avatarf

Nguyễn Nam, học sinh trung bình thì đọc bài giải câu 18 không hiểu là đúng rồi.

 
Gửi ý kiến