Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề KT 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Mỹ Ly
  Ngày gửi: 09h:32' 21-10-2017
  Dung lượng: 61.0 KB
  Số lượt tải: 450
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn: 3/10/2011
  Ngày dạy: 13/10/2011

  Tiết 18 KIỂM TRA 1 TIẾT
  I – Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS về: Thông tin và tin học, thông tin và biểu điễn thông tin, máy tình và phần mềm máy tính, các phần mềm học tập.
  II – Yêu cầu của đề:
  - Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về thông tin và tin học, thông tin và biểu điễn thông tin, máy tình và phần mềm máy tính, các phần mềm học tập.
  - Hình : Kiểm tra trên giấy.
  III – Ma trận đề:

  Mức độ
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  Kiến thức
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  
  
  Thông tin và tin học
  6
  
  3
  B2a
  
  
  3
  
  
  0.5
  
  0.5
  2.0
  
  
  3.0
  
  Thông tin và biểu diễn thông tin
  1
  
  4
  
  
  
  2
  
  
  0.5
  
  0.5
  
  
  
  1.0
  
  Máy tính và phần mềm máy tính
  7,10
  
  2,5,12
  
  8,9
  
  7
  
  
  1.0
  
  1.0
  
  1.0
  
  3.5
  
  Phần mềm học tập

  11
  B2b
  
  
  
  B2c
  4
  
  
  0.5
  1.0
  
  
  
  1.0
  2.5
  
  Tổng
  2.5
  1.0
  2.5
  2.0
  1.0
  1.0
  10.0
  
  A. Trắc nghiệm khách quan: (6điểm)
  Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
  1. Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào bộ nhớ của máy tính là:
  A. dữ liệu được lưu trữ B. thông tin vào
  C. thông tin ra D. thông tin máy tính.
  2. Phần mềm để soạn thảo văn bản được gọi là:
  A. Phần mềm ứng dụng B. Phần mềm trò chơi
  C. Hệ điều hành D. Phần mềm hệ thống.
  3. Bộ phim hoạt hình “Đô – rê – mon” cho em thông tin:
  A. dạng văn bản. B. dạng văn bản và hình ảnh.
  C. dạng hình ảnh và âm thanh. D. dạng văn bản, hình ảnh và âm thanh.
  4. Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:
  A. lệnh B. chỉ dẫn C. thông tin D. dữ liệu.
  5. Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất:
  A. Bàn phím, chuột B. Chuột và màn hình
  C. Máy in và màn hình D. Bàn phím và màn hình
  6. Có mấy dạng thông tin cơ bản
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  7. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
  A. khả năng lưu trữ còn hạn chế B. tính toán còn chậm
  C. chưa kết nối được Internet D. không có khả năng tư duy như con người.
  8. Trình tự của quá trình ba bước là:
  A. Nhập => xuất => xử lí B. Nhập => xử lí => xuất
  C. Xuất => nhập => xử lí D. Xử lí => xuất => nhập.
  9. Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:
  A. Bộ nhớ trong B. Bộ nhớ ngoài
  C. Bộ não của máy tính D. Thiết bị nhập
  10. Phần mềm được chia ra hai loại chính đó là:
  A. Phần mềm giải trí và phần mềm làm việc
  B. Phần mềm soạn thảo và phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu
  C. Phần mềm của hãng Microsoft và phần mềm của hãng IBM
  D. Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
  11. Phần mềm Mario để làm gì?
  A.Luyện chuột
  No_avatar

  very very ...... good

   

   
  Gửi ý kiến