Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra tin học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Đãnh
Ngày gửi: 19h:18' 29-10-2017
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 263
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 6/… MÔN: TIN HỌC
Ngày kiểm tra: ........./......../.........


Điểm:
NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:


PHẦN 1: (3đ) TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 1: Các dạng thông tin cơ bản trong tin học là:
A. Dạng âm thanh, dạng hình ảnh, dạng văn bản. B. Dạng âm thanh, dạng hình ảnh, dạng tranh vẽ.
C. Dạng văn bản, dạng chữ viết, dạng âm thanh. D. Dạng âm thanh, dạng hình ảnh, dạng tiếng nói.
Câu 2: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế. B. Kết nối Internet chậm.
C. Chưa nói được như con người. D. Chưa có năng lực tư duy.
Câu 3: Đâu là phần mềm luyện tập chuột:
A. Mouse Skill. B. Mario.
C. Solar System 3D. D. Word.
Câu 4: Có mấy loại phần mềm:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5: Thao tác chính với chuột gồm có mấy thao tác:
A. 3. B. 4. C.5. D. 6.
Câu 6: Trên hàng phím cơ sở có 2 phím có gai là:
A. Phím D, J B. Phím F, J C. Phím G, J D. Phím D, G

PHẦN 2 : TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Vẽ mô hình của quá trình Xử lí thông tin.
Câu 2: (2 điểm) Bàn phím gồm bao nhiêu hàng phím? Đó là những hàng phím nào?
Câu 3: (1 điểm) Nêu một số khả năng của máy tính?
Câu 4: (3 điểm) Tìm từ ở cột A ghép với cột B sao cho đúng nghĩa.
A
B
Học sinh Trả Lời

1. CPU
a. Là thông tin được lưu trữ trong máy tính
 1.

2. Chương trình
b. Có thể được coi là bộ não của máy tính.
 2.

3. Bàn phím
c. Là 1 trong những thiết bị vào.
 3.

4. Dữ liệu
d. Là 1 trong những thiết bị ra.
 4.

5. Màn hình
e. Là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.
 5.

6. Thông tin
f. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện...) và về chính con người
 6.


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – HẾT – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
Gửi ý kiến