Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án quốc phòng an ninh lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn khanh duy
Ngày gửi: 23h:41' 29-10-2017
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẾ VÕ SỐ 2
BỘ MÔN:GIÁO DỤC THỂ CHẤT-GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
BÀI GIẢNG
Môn học: Giáo dục quốc phòng –an ninh
Bài: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đối tượng: Học sinh lớp 12 thpt
Năm học: 2017-2018Giáo viên: Vũ Hoàng Bắc


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẾ VÕ SỐ 2
BỘ MÔN:GIÁO DỤC THỂ CHẤT-GIÁO DỤC QUỐC PHÒNGBÀI GIẢNG
Môn học: Giáo dục quốc phòng –an ninh
Bài: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đối tượng: Học sinh lớp 12 thpt
Năm học: 2017-2018Giáo viên: Vũ Hoàng BắcTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẾ VÕ SỐ 2
BỘ MÔN:GIÁO DỤC THỂ CHẤT-GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG


PHÊ DUYỆT
Ngày ........tháng .......năm 2017
HIỆU TRƯỞNG


BÀI GIẢNG
Môn học: Giáo dục quốc phòng –an ninh
Bài: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đối tượng: Học sinh lớp 12 thpt
Năm học: 2017-2018

Ngày ........tháng .......năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUAMỞ ĐẦU
Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là nhiệm vụ của toàn xã hội, là trách nhiệm của mọi công dân. Vì vậy, để thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi học sinh chúng ta cần phải không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao nhận thức, thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kì mới.
NỘI DUNG
TIẾT 2: HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kì mới
- Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.
- Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.
- Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
- Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.
- Thực hiện tốt phương châm: Học sinh với 3 không.
- Không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái quy định của pháp luật. Cảnh giác, phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.
- Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.
- Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia.
3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin sai trái.
- Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu.
- Động viên giúp đỡ những người đã lầm lỡ, sa ngã để giúp họ mau chóng tiến bộ. Kiên quyết không được bao che khuyết điểm.
- Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. KẾT LUẬN
- Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn xã hội, là trách nhiệm của mọi công dân. Để thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi học sinh cần thực hiện được những vấn đề như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
 
Gửi ý kiến