Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án quốc phòng an ninh lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn khanh duy
Ngày gửi: 23h:46' 29-10-2017
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẾ VÕ SỐ 3
BỘ MÔN:GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

BÀI GIẢNG
Môn học: Giáo dục quốc phòng –an ninh
Bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Đối tượng: Học sinh lớp 10
Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Nguyễn Duy KhanhBẮC NINH, THÁNG 08 NĂM 2017TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẾ VÕ SỐ 3
BỘ MÔN:GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

BÀI GIẢNG
Môn học: Giáo dục quốc phòng –an ninh
Bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Đối tượng: Học sinh lớp 10
Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Nguyễn Duy KhanhBẮC NINH, THÁNG 08 NĂM 2017
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẾ VÕ SỐ 3
BỘ MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINHPHÊ DUYỆT
Ngày ........tháng .......năm 2017
HIỆU TRƯỞNGPHAN VĂN HIẾU

BÀI GIẢNG
Môn học: Giáo dục quốc phòng –an ninh
Bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Đối tượng: Học sinh lớp 10
Năm học: 2017-2018

Ngày ........tháng .......năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA
TỔ TRƯỞNG


NGUYỄN DUY CHÍNH


MỞ ĐẦU
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, ông cha ta đã phải chống lại kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn ta rất nhiều lần về mọi mặt quân sự, kinh tế… Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng kẻ thù xâm lược, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc như chiến thắng Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chương Dương, Hàm Tử…
Từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời thì tinh thần yêu nước và truyền thống đánh giặc của dân tộc ta lại được phát huy lên một tầm cao mới. Dân tộc ta đã đánh thắng hai kẻ thù xâm lược có tiềm lực kinh tế mạnh là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.Từ thực tiễn chống giặc ngoại xâm của dân tộc, các thế hệ ông cha ta đã viết nên truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào và những bài học quý báu đối với các thế hệ mai sau.


NỘI DUNG
BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC
VIỆT NAM
TIẾT 2: LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
3. Cuộc chiến tranh giữ nước từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX
Sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm, Ngô Quyền lên ngôi vua, bắt tay vào xây dựng nhà nước độc lập. Từ đó trải qua các triều đại : Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần, Hồ và Lê Sơ (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV), quốc gia thống nhất ngày càng được củng cố. Nước Đại Việt với kinh đô Thăng Long là một quốc gia cường thịnh ở Châu Á, là một trong những thời kì phát triển rực rỡ nhất, thời kì văn minh Đại Việt.
Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nhiều lần dân tộc ta phải đứng lên đấu tranh chống xâm lược:
-Thế kỉ thứ X, năm 981, dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn, nhân dân ta đã đánh tan cuộc xâm lăng lần thứ nhất của quân Tống.
- Thế kỉ thứ XI, từ năm 1075 đến năm 1077, dưới triều Lí, dân tộc ta một lần nữa lại giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống quân Tống.
- Thế kỉ thứ XIII, trong vòng 30 năm (1258-1288) dưới triều Trần, dân tộc ta đã chiến thắng oanh liệt cả ba lần chống quân Nguyên-Mông. Những chiến thắng lẫy lừng ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết,Vạn Kiếp và Bạch Đằng mãi được lưu truyền trong sử sách, là niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam.
-Đầu thế kỉ XV, cuối năm 1406, nước ta bị quân Minh xâm lược, nhà Hồ lãnh đạo kháng chiến không thành công. Tuy vậy, phong trào yêu nước vẫn phát triển rộng khắp. Nổi bật là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo. Sau 10 năm chiến đấu kiên cường,
 
Gửi ý kiến