Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

4 đề thi thpt qg 101-104 nam 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: huỳnh văn giỏi
Ngày gửi: 13h:36' 08-11-2017
Dung lượng: 997.5 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


MÃ ĐỀ 104
Họ, tên thí sinh: ………………………………………
Số báo danh:…………………………………………..

Câu 1. Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu . Tính bán kính R của (S).
A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm và . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho số phức . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 5. Tìm nghiệm của phương trình .
A. B. C. D. 
Câu 6. Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?

A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 7. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. B. C. D. 
Câu 8. Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. . B. C. D. 

Câu 9. Tìm nguyên hàm của hàm số .
A. B. 
C. D. 

Câu 10. Tìm số phức z thỏa mãn 
A. B. C. D. 

Câu 11. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. B. 
C. D. 

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm và . Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.
A. . B. . C. . D. .
Câu 13. Cho số phức . Tìm điểm biểu diễn của số phức trên mặt phẳng tọa độ.
A. B. C. D. 
Câu 14. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong , trục hoành và các đường thẳng . Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hành có thể tích V bằng bao nhiêu ?
A. B. C. D. 
Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm . Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục tọa Ox, Oy. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ?
A. . B. . C. D. 
Câu 16. Đồ thị của hàm số có bao nhiêu tiệm cận ?
A. B. C. . D. 
Câu 17. Kí hiệu là hai nghiệm phức của phương trình . Gọi M, N lần lượt là các điểm biểu diễn của trên mặt phẳng tọa độ. Tính với O là gốc tọa độ.
A. . B. C. . D. .
Câu 18. Cho hình nón có bán kính đáy và độ dài đường sinh . Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho.
A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có nghiệm thực.
A. B. C. D. 
Câu 20. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn .
A. B. C. D. 

Câu 21. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
Câu 22. Trong không gian
 
Gửi ý kiến