Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi lịch sử 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Huong
Ngày gửi: 23h:02' 12-11-2017
Dung lượng: 23.1 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
Đề 1

Câu 1. Hội nghị Ianta họp vào thời gian nào?
a. từ ngày 4 đến ngày 10/2/1945 b. từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945
c. từ ngày 4 đến ngày 12/2/1945 d. từ ngày 4 đến ngày 13/2/1945
Câu 2. Tham dự hội nghị Ianta có nguyên thủ của các cường quốc
a. Liên Xô, Mĩ, Anh b. Mĩ, Anh, Pháp
c. Trung Quốc, Anh, Pháp d. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ
Câu 3. Đối với chủ nghĩa phát xít Đức va chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Hội nghị Ianta đã quyết định như thế nào?
a. Đánh bại hòa toàn b. Liên Xô tham gia chống Nhật Bản
c. Tiêu diệt tận gốc d. Đánh bại phát xít Đức
Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, ở châu Âu, miền Đông Đức sẽ do quân đội nào chiếm đóng?
a. Quân đội Anh b. Quân đội Pháp c. Quân đội Mĩ d. Quân đội Liên Xô
Câu 5. Mục đích hàng đầu của Liên Hợp quốc là
a. duy trì hòa bình và an ninh thế giới b. duy trì hòa bình thế giới
c. hợp tác quốc tế giữa các nước d. phát triển quan hệ hữa nghị giữa các dân tộc
Câu 6. Trụ sở Liên Hợp quốc được đặt ở
a. Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) b. Niu Óoc (Mĩ) c. Luân Đôn (Anh) d. Oasinhtơn (Mĩ)
Câu 7. Ngày nào sau đây được Đại hội đồng Liên Hợp quốc lấy làm ngày “Liên hợp quốc “ hằng năm
a. 22/10 hằng năm b. 23/10 hằng năm c. 24/10 hằng năm d. 24/10 hằng năm
Câu 8. Nhiệm kì nào sau đây, Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên hợp quốc
a. 2005 – 2006 b. 2006 – 2007 c. 2007 – 2008 d. 2008 – 2009
Câu 9. Nền công nghiệp Liên Xô từ 1950 đến nữa đầu những năm 70 đạt kết quả
a. Đứng đầu thế giới b. Đứng hàng thứ 2 thế
c. Đứng hàng thứ 3 thế giới d. Đứng hàng thứ 4 thế giới
Câu 10. Nhân vật nào sau đây là người đầu tiên bay vào vú trụ
a. I.Gararin b. Amtrong
c. Dương Lợi Vĩ d. Phạm Tuân
Câu 11. Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga từ 1991 đến 2000 là
a. tranh thủ sự ủng hội của cộng đồng phương Tây
b. quan hệ hợp tác với các nước phương Tây, phương Đông
c. một mặt ngả về phương Tây, mặt khác phát triển mối quan hệ với các nước châu Á
d. chỉ quan hệ hợp tác với các nước phương Đông, Trung Quốc
Câu 12. Sau khi kế tục địa vị pháp lí của Liên Xô, Liên Bang Nga phải đối mặt với khó khăn gì?
a. Giữ vững địa vị là một cường quốc thế giới
b. Phong trào li khai ở Trécxnia
c. Chống phá của Chủ nghĩa tư bản và bọn phản động trong nước
d. Phải đương đầu với nạn khủng bố của các phần tử li khai
Câu 13. Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản, trong bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến
a. 38 b. 39 c. 40 d. 41
Câu 14. Trong bốn “con rồng châu Á”, khu vực Đông Bắc Á có ba quốc gia là những quốc gia nào?
a. Hàn Quốc, Hồng Công, Nhật Bản b. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan
c. Hàn Quốc, Hồng Công, Trung Quốc d. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản
Câu 15. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập vào thời gian nào?
a. 8/8/1976 b. 9/8/1976 c. 8/8/1967 d. 9/8/1967
Câu 16. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền khi nào?
a. 1/10/1945 b. 12/10/1945 c. 13/
 
Gửi ý kiến