Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Đãnh
Ngày gửi: 22h:05' 13-11-2017
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS …………………………….
Họ và tên: …………………………………..
Lớp: 8/…
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Tin học 8
Thời gian: 45 phút


Điểm:
Lời phê của giáo viên:


PHẦN 1: (3 đ)TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 1 : Bốn đáp án A, B, C, D đưa ra kết quả của phép chia, phép chia lấy phần nguyên và lấy phần dư của hai số nguyên 14 và 5 như sau : (Hãy chọn đáp án đúng)
A. 14/5 =2; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4 B. 14/5 =2.8; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4
C. 14/5 =2.8; 14 div 5 = 4; 14 mod 5 = 2 D. 14/5 =3; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4
Câu 2 : Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng cho khai báo biến ?
A. Var begin : real; B. Const tenlop = integer; C. Const x: string; D. Var R: real;
Câu 3 : Writeln (‘Dien tich hinh chu nhat la :’); Readln (s); (Ý nghĩa của hai câu lệnh này là : )
A. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Dien tich hinh chu nhat la :”
B. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến.
C. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Dien tich hinh chu nhat la :” và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến S.
D. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Dien tich hinh chu nhat la :, s ”
Câu 4 : Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal.
A. Program B. Hinhtron C. 1hinhchunhat D. Bai toan
Câu 5 : Biểu thức toán học (a2 + b2)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
C. (a*a + b*b)*((1 + c)*(1 + c)*(1 + c)) D. (a2 + b)(1 + c)3
Câu 6 : Để chạy chương trình trong Turbo Pascal ta dùng tổ hợp phím nào ?
A. Ctrl + F9 B. Alt + F9 C. Ctrl + Shitf + F9 D. F9

PHẦN 2: (7 đ) TỰ LUẬN
Câu 1: (3 điểm) Viết các biểu thức sau đây dưới dạng toán học và Pascal:
A. (3*a + 2*b*b) – 5*x*x*x
B. 
C. (a+b)3+x2+x(c-d)2
Câu 2 : (2 điểm) Dùng các câu lệnh để viết phần thân chương trình tính các biểu thức sau:
15.4 – 30 + 12;
52 – 23(13-7);
(5 – 3)3 + 50.3 – 35;
Câu 3: (2 điểm)Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình giải quyết các bài toán sau:
Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Biết chiều dài và chiều rộng là số nguyên.
Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia đối với hai số nguyên a và b.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – HẾT – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
Gửi ý kiến