Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 1 TIẾT CN8 (TIẾT 16)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày gửi: 23h:43' 13-11-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 269
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Công nghệ 8
Tiết:16
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


1/Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống.


Hiểu được vai trò của bản vẽ kĩ thuật (BVKT) trong các lĩnh vực đời sống
Số câu


1(câu:2b)1

Số điểm


0.50.5

Tỉ lệ %


5%5%

2/Hình chiếu
Biết được các hình chiếu của vật thể trên BVKT


Số câu
2(câu:1.1; câu:2c)

2

Số điểm
1

1

Tỉ lệ %
10%

10%

3/Bản vẽ các khối đa diện
Biết được hình chiếu của các khối đa diện đơn giản


Vẽ được hình chiếu các khối đa diện


Số câu
1(câu:1.2)
1(câu:5)
2

Số điểm
0.5
3
3.5

Tỉ lệ %
5%
30%
35%

4/Bản vẽ các khối tròn xoay
Biết được cách tạo thành các khối tròn xoay


Số câu
1(câu:2d)

1

Số điểm
0.25

0.25

Tỉ lệ %
2.5%

2.5%

5/Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật, hình cắt.
Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt


Số câu
1(câu:2e)

1

Số điểm
0.25

0.25

Tỉ lệ %
2.5%

2.5%

6/Biểu diễn ren
Biết được quy ước vẽ ren
Hiểu được quy ước vẽ ren trên BVKT
Vận dụng kiến thức biểu diễn ren vào thưc tế


Số câu
1(câu1.4)


1(câu4)

1(câu3)
3

Số điểm
0.5


2

1
3.5

Tỉ lệ %
5%


20%

10%
35%

7/Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp
Biết được công dụng của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp


Số câu
1(câu 2a)

1

Số điểm
0.5

0.5

Tỉ lệ %
5%

5%

8/Bản vẽ nhà
Biết được trình tự đọc bản vẽ nhà


Số câu
1(câu:1.3)

1

Số điểm
0.5

0.5

Tỉ lệ %
5%

5%
Trường THCS Đức Thuận KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp:.............. Môn: Công Nghệ 8
Họ và tên:.................................. Tuần 9 Tiết 16
Năm học 2017-2018
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Chữ kí của phụ huynh

ĐỀ 1
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu 1(2đ): Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Hình chiếu đứng của một vật thể có hướng chiếu:
A. Từ trước tới B. Từ trên xuống
C. Từ dưới lên D. Từ trái sang
Hình chiếu đứng của hình chóp đều là:
A. Hình chữ nhật B. Hình vuông
C. Hình tam giác cân D. Hình tròn
Bản vẽ nhà được đọc theo trình tự là:
Khung tên-Hình biểu diễn-Kích thước-Các bộ phận
Khung tên-Hình biểu diễn-Kích thước-Yêu cầu kĩ thuật-Tổng hợp
Khung tên-Bảng kê-Hình biểu diễn-Kích thước-Phân tích chi tiết-Tổng hợp
Khung tên-Kích thước-Hình biểu diễn-Yêu cầu kĩ thuật-Tổng hợp
4. Đường đỉnh ren của ren ngoài được:
A. Vẽ bằng nét liền nhạt
 
Gửi ý kiến