Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐÊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIữA KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thanh Phong
Ngày gửi: 06h:28' 14-11-2017
Dung lượng: 19.9 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TOÁN – LỚP 4
(Thời gian làm bài 40 phút – không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh..................................................................lớp.........................
Ngày thi:...............................................................................................................
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên


Phần I. Trắc nghiệm: khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a. 8 tấn 9 kg bằng bao nhiêu kilôgam?
A. 8900 kg
B. 8009 kg
C. 809 kg
D. 890 kg

b. Giá trị của chữ số 3 trong số 536784 là:
A. 300
B. 3000
C. 30000
D. 300000

c. 2 giờ 30 phút bằng bao nhiêu phút?
A. 150 phút
B. 120 phút
C. 90 phút
D. 230 phút

d. Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
A. 4567, 6547, 6745, 5764
B. 4567, 5764, 7645, 6547
C. 5764, 4567, 6745, 6547
D. 4567, 5764, 6547, 6745

e. Trung bình cộng của hai số 35 và 37 là:
A. 35
B. 37
C. 36
D. 72

g. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 60 và 10
A. 20 và 40
B. 25 và 35
C. 10 và 50
D. 30 và 40Phần II: Tự luận
Câu 1: Đặt tính rồi tính
a) 23405 + 54392 b) 987654 - 723543 c) 457868+ 784523 d) 856871 - 95479
Câu 2: Hai xe chở được 75 tấn hàng. Xe thứ nhất chở kém hơn xe thứ hai 5 tấn. Hỏi mỗi xe chơ được bao nhiêu tấn hàng?

Câu 3: Trung bình cộng hai số là 36. Nếu bớt số lớn 4 đơn vị thì bằng số bé. Tìm hai số đó.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4
Phần 1: Trắc nghiệm (6 điểm) Khoanh đúng mỗi câu cho (1 điểm)
a
b
c
d
e
g

B
C
A
D
C
B


Phần II: Tự luận
Câu 1: (2 điểm) Học sinh đặt đúng và thức hiện đúng phép tính cho (0,5 điểm)
Câu 2:
Hai lần xe thứ nhất chở được số tấn hàng là:
0,25 điểm

75 – 5 = 70 (tấn)


Xe thứ nhất chở được số tấn hàng là:
0,25 điểm

70 : 2 = 35 (tấn)


Xe thứ hai chở được số tấn hàng là:
0,25 điểm

75 – 35 = 40 (tấn)


Đáp số: 35 tấn; 40 tấn
0,25 điểm

Câu 3
Tổng hai số là: 36 x 2 = 72
0,25 điểm

Số thứ nhất là
0,25 điểm

(72 – 4) : 2 = 34


Số thứ hai là:
0,25 điểm

72 – 34 = 38


Đáp số: 34; 38
0,25 điểm
Lưu ý: - Cách quy tròn điểm bài làm của học sinh theo hướng dẫn của Sở giáo dục.

 
Gửi ý kiến