Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP PASCAL HAY

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ nga
Ngày gửi: 14h:14' 14-11-2017
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP PASCAL SỬ DỤNG CÂU LỆNH LẶP TIẾN, LẶP LÙI, LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

Câu 1: Lập chương trình in ra màn hình các số từ 1 đến 100.
Câu 2: Lập chương trình in ra màn hình các số từ 100 đến 50
Câu 3: Cho số nguyên dương N . Hãy lập chương trình tính tổng S=1+2+3+…+N.
Câu 4: Cho số nguyên dương N . Hãy lập chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+…+1/N
Câu 5: Cho số nguyên dương N . Hãy lập chương trình tính tổng S=2003+ 1/2+/3+…+1/N
Câu 6: Cho số nguyên dương N . Hãy lập chương trình tính tổng S=2003+ 2+4+6+…+2N
Câu 7: Cho số nguyên dương N . Hãy lập chương trình tính tổng
S= 1/2+2/3+3/4+…+N/(N+1)
Câu 8: Cho số nguyên dương N . Tính S= 1!+2!+3!+…+N!
câu 9: Cho số nguyên dương N . Tính S= 1+1/2!+1/3!+…+1/N!

BÀI TẬP PASCAL –KIỂU MẢNG 1 CHIỀU
Câu 1: Cho N và dãy số nguyên dương a1,a2,…,an. Hãy lập chương trình :
a/ Nhập và in dãy số nguyên dương a1,a2,…,an ra màn hình.
b/ Đếm xem trong dãy số đó có bao nhiêu số >10
c/ Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số chẵn , bao nhiêu số lẻ
d/ Tính tổng các số của dãy
e/ In ra màn hình các số lẻ
f/ In ra màn hình các số chẵn và lớn hơn 10.
Câu 2: Cho N và dãy số nguyên dương a1,a2,…,an. Hãy lập chương trình :
a/ Nhập và in dãy số nguyên dương a1,a2,…,an ra màn hình
b/ Sắp xếp dãy đó theo thứ tự tăng dần
c/ Sắp xếp dãy đó theo thứ tự giảm dần
d/ Tìm giá trị lớn nhất của dãy số
e/ Tim giá trị nhỏ nhất của dãy số 
Gửi ý kiến