Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

review

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị thu thảo
Ngày gửi: 17h:34' 14-11-2017
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 630
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG NHÍ REMY
Cơ sở : Số 06 -Ngõ 216 - Phố Mai Sơn I - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ
SĐT: 02103.630.999/ 0988.103.821
Class: 3
Book: English 3
REVIEW
Time:…./…/2017
Exercise 1: khoanh tròn từ khác loại
A. friend B. classroom C. library
A. hello B. how C. what
A. I B. you C. are
A. She B. he C. my
A. His B. her C. they
Exercise 2: Nối câu
What’s your name?
Hello

Hi
Bye. See you later.

Goodbye
My name’s Peter.

He is…
My friend

This is…
my school

It’s …
Big

Exercise 3: sắp xếp lại để tạo thành câu hoàn chỉnh
Classroom / is / my / this.
………………………………………………………………………………
Is / who / she?
……………………………………………………………………………
My / is / he / friend.
……………………………………………………………………………
Up / please / stand.
………………………………………………………………………………
Hello / name / is / my / Hoa.
……………………………………………………………………………
is/ the/that/gym.
………………………………………………………………………..
your/big/Is/ school?
.......................................................................................................................
The/Is/room/new/computer?
..................................................................................................................
is/The/ library/new.
………………………………………………………………………..
Exercise 4: Tìm lỗi sai và sửa
This is Lili. He is my friend.
……………………………………………………………………………
What is you name?
………………………………………………………………………………
Fine, thank.
………………………………………………………………………………
What is he? He is Nam.
………………………………………………………………………………
Exercise 5: sắp xếp lại các từ đã cho
Oolhsc
Amen
Isht
Dnrief
Ankstk
Eeaslp
ymg
ibaryl
csals omor
Exercise 6: Dịch sang tiếng việt
This is my school. It’s Hien Nam school. It is big.
………………………………………………………………………………
This is Thu. She is my friend.
………………………………………………………………………………
I have two cats. They are on the bed.
……………………………………………………………………………
I have three dolls and four ships.
……………………………………………………………………………
Exercise 7: Điền từ còn thiếu
1, Is your school new?
………, it is.
2, Is your classroom large?
No,…………………
3, This ….. my school.
4, The gym …. Old.

 
Gửi ý kiến