Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thanh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:49' 14-11-2017
Dung lượng: 142.0 KB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN NGA SƠN(Đề thi gồm có 01 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 LẦN 1
CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Hóa học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 26 tháng 10 năm 2016Câu 1: (3,5 điểm)
1. Xác định các chất X1, X2 và hoàn thành dãy chuyển hóa sau:
KMnO4 X1 MnCl2 X2 MnO2
2. Giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra(nếu có) khi:
a/ Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng NH4Cl và đun nóng.
b/ Thả dây Đồng vào ống nghiệm có chứa H2SO4 đặc được đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn.
Câu 2: (4,0 điểm)
1. Nêu phương pháp tách hỗn hợp bột: Đá vôi, Đồng và Sắt II clorua thành những chất nguyên chất.
2. Hỗn hợp A gồm: Fe3O4, Al, Fe, Al2O3, cho A tan trong dung dịch NaOH dư, được hỗn hợp chất rắn A1, dung dịch B1 và khí C1. Khí C1 (dư) cho tác dụng với A nung nóng, được hỗn hợp chất rắn A2. Dung dịch B1 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư được dung dịch B2. Chất rắn A2 cho tác dụng với H2SO4 đặc, nóng được dung dịch B3 và khí C2. Cho B3 tác dụng với bột Fe được dung dịch B4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định các chất có trong A1, A2, B1, B2 , B3, B4, C1, C2.
Câu 3: (4,0 điểm)
1. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết mỗi chất khí: O2, H2, HCl. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
2. Khí A có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí A người ta thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc) và 1,8 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của khí A.
Câu 4: (4,0 điểm)
Cho 200ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với dung dịch NaOH 0,5M ta thu được một kết tủa keo, đem sấy khô cân được 7,8 gam. Hãy tính:
a/ Thể tích dung dịch NaOH 0,5 M đã dùng.
b/ Nồng độ mol/lít của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 5: (4,5 điểm)
Nung a gam CaCO3 để thu lấy khí CO2 , sục khí CO2 thu được vào b gam dung dịch NaOH 40% thu được dung dịch A. Biết dung dịch A tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch BaCl2.
a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra và cho biết các chất trong dung dịch A?
b/ Lập biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa a và b.

------------------------------Hết-------------------------------

Họ và tên thí sinh:……………………………………. Số báo danh:………………..PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN
HỌC SINH GIỎI LỚP 9 DỰ THI CẤP TỈNH
Năm học: 2016 - 2017
Môn thi: Hóa học
Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
(3,5đ)
1.(1,5đ)
* X1 là Mn2O ; X2 là Mn(NO3)2
* Các PTHH:
2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
MnCl2 + 2AgNO3  Mn(NO3)2 + 2AgCl
Mn(NO3)2  MnO2 + 2NO2

0,5đ2.(2đ)
a/ Có khí mùi khai bay lên do NaOH tác dụng với NH4Cl tạo thành NH4OH, khi bị đun nóng NH4OH phân hủy sinh ra khí NH3 thoát lên (có mùi khai)
NH4Cl + NaOH NaCl + NH4OH
NH4OH  NH3 + H2O
b/ Kim loại Đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh, có khí mùi hắc thoát ra do phản ứng tạo ra CuSO4 tan trong nước và giải phóng khí SO2.
2H2SO4 đặc + Cu  CuSO4 + SO2 + 2H2O
Nếu tiếp tục phản ứng xuất hiện chất rắn màu trắng do CuSO4 sinh ra không tan trong dung dịch bão hòa.
0,5đ

0,5đ0,5đ

0,5đ

Câu 2
(4đ)
1.(1,5đ)
Hòa tan hỗn hợp trong nước có FeCl2 tan, lọc ta được Đá vôi và Đồng không tan, cô cạn dung dịch nước lọc
 
Gửi ý kiến