Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thanh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:50' 14-11-2017
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN NGA SƠN(Đề thi gồm có 01 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 LẦN 1
CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Lịch sử
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 26 tháng 10 năm 2016A. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 10.0 điểm)
Câu 1 (5.0 điểm):
Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp đã thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam? Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?
Câu 2 ( 5.0 điểm):
Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước (1911-1917) ? Hướng đi của Người có điểm gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?
B. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (8.0 điểm)
Câu 3 (3.0 điểm):
Điền sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau:
TT
Thời gian
Nội dung sự kiện lịch sử

1
Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945


2
Ngày 17/08/1945


3
Tháng 4/1949


4
Ngày 08/01/1949


5
Ngày 01/10/1949


6
Ngày 08/09/1951


7
Ngày 26/07/1953


8
Ngày 01/01/1959


9
Ngày 08/08/1967


10
Ngày 01/07/1991


11
Ngày 19/08/1991


12
Ngày 25/12/1991


Câu 4 (5.0 điểm):
Hãy cho biết những nét nổi bật của Châu Á từ sau 1945? Có ý kiến cho rằng: “Thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của Châu Á”. Bằng những hiểu biết về sự tăng trưởng của Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á trong nhiều thập niên qua, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên?
C. PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG (2.0 điểm):
Câu 5 (2.0 điểm):
“Lòng ở Đông A thề một chết.
Chí vì Nam Việt sống thừa sao”
Tác giả của hai câu thơ trên nói về ai? Nêu những hiểu biết của em về tác giả đó?
---------------------------------------------- Hết ------------------------------------
Họ và tên thí sinh: ................................................... , Số báo danh:................
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
DỰ THI CẤP TỈNH - NĂM HỌC : 2016-2017
Môn: Lịch sử
Nội dung
Điểm

Câu 1(5.0 điểm):
Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp đã thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam? Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?
a. Chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục:
Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định bằng quân sự, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam một cách quy mô.
* Chính sách về chính trị:
- Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, gồm Việt Nam, Ca-pu-chia và Lào, đứng đầu là Toàn quyền Đông Dương
- Việt nam bị chia làm ba xứ với ba chế độ chính trị khác nhau,…
- Bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều thực dân Pháp chi phối.
* Về chính sách kinh tế:
- Trong nông nghiệp:
+ Thực dân Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất
+ Bọn chủ đất mới vẫn áp dụng phương pháp bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô như địa chủ Việt Nam.
- Trong công nghiệp:
+ Thực dân pháp tập trung vào khai thác than và kim loại
+ Sau công nghiệp khai thác, các ngành sản xuất xi măng, gạch ngói, điện nước, chế biến gỗ, xay xát gạo, giấy, diêm,…cũng đem lại cho chúng một nguồn lợi lớn.
- Trong giao thông vận tải: được Pháp chú trọng xây dựng , nhằm phục vụ cho việc bóc lột kinh tế và đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân.
- Trong thương nghiệp: Pháp nắm độc quyền thị trường Việt Việt Nam.
- Chính sách thuế: Được Pháp triệt để khai thác, các thứ thuế
 
Gửi ý kiến