Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thanh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:52' 14-11-2017
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 209
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN NGA SƠN(Đề thi gồm có 01 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 LẦN 1
CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Sinh học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 26 tháng 10 năm 2016Câu I: (3,5 điểm)
1. Trong phạm vi kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.
2. Thành phần nơ ron của một cung phản xạ và chức năng của mỗi thành phần đó.
Câu II: (3,0 điểm)
Gen B có 2400 nuclêôtit, trong đó số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen.
1. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen B.
2. Gen B tự nhân đôi liên tiếp 3 lần. Tính số lượng liên kết hiđrô bị cắt đứt trong quá trình nói trên.
3. Gen B bị đột biến thành gen b có số nuclêôtit không đổi nhưng số liên kết hiđrô giảm 1 so với gen B. Hãy tính số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen b.
Câu III: (3,5 điểm)
1. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở ruột non? tại sao nói ruột non là trung tâm của quá trình tiêu hóa?
2. Vì sao khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả năng tiêu hóa?
3. Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Nêu tính chất của hooc môn.
Câu IV: (3,0 điểm)
Qua một đợt giảm phân của một số noãn bào bậc I của thỏ, toàn bộ số thể cực được tạo ra là 48 đã bị tiêu biến cùng với 1056 NST chứa trong chúng. Hãy xác định:
1. Số NST lưỡng bội của thỏ.
2. Số lượng trứng đã được tạo ra và số NST có trong các trứng.
3. Số NST có trong các noãn bào bậc I.
Câu V: (3,0 điểm)
1. Nêu ba sự kiện cơ bản về hoạt động của nhiễm sắc thể chỉ có trong giảm phân mà không có trong nguyên phân.
2. Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân khác với các tế bào con được tạo ra qua giảm phân như thế nào?
Câu VI: (4,0 điểm)
Ở đậu Hà Lan các tính trạng hạt vàng, trơn, thân cao là trội hoàn toàn so với các tính trạng tương ứng hạt xanh, nhăn, thân thấp. Cho biết các gen di truyền phân li độc lập.
1. Cho 2 cây đậu chưa biết kiểu gen lai với nhau được thế hệ lai phân li theo tỷ lệ 37,5% cây hạt vàng, trơn: 37,5% cây hạt vàng, nhăn: 12,5% cây hạt xanh, trơn: 12,5% cây hạt xanh, nhăn. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai.
2. Không cần lập sơ đồ lai hãy xác định tỷ lệ cây hạt vàng, trơn, thân cao và cây hạt vàng, nhăn, thân thấp được tạo ra khi lai 2 cây đậu không thuần chủng cả 3 cặp tính trạng trên với nhau.
------------------------Hết---------------------------

Họ và tên thí sinh: ............................................................., Số báo danh:.......................
PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9
MÔN SINH HỌC

Câu I: (3,5 điểm)
Nội dung
Điểm

1.* Tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể:
-Cơ thể được cấu tạo từ nhiều hệ cơ quan, mỗi hệ cơ quan do nhiều cơ quan hợp lại, mỗi cơ quan do tập hợ bởi nhiều mô có chức năng giống nhau, mỗi do nhiều tế bào có hình dạng, cấu tạo và chức năng giống nhau hợp thành.
Ví dụ: Hệ cơ được cấu tạo từ các tế bào cơ.
Hệ xương xương được cấu tạo từ các tế bào xương.
-Tất cả mọi tế bào trong cơ thể đều có thể thức cấu tạo rất giống nhau bao gồm: Màng sinh chất, chất tế bào, nhân tế bào.
Vì vậy tế bào được xem là đơn vị cấu trúc của cơ thể.
* Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể:
-Tất cả hoạt động của cơ thể đều xảy ra ở tế bào như:
+ Màng sinh chất giúp thực hiện sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.
+Tế bào chất là nơi xảy ra các hoạt động sống như: Ti thể là nơi tạo ra năng lượng cho hoạt động tế bào và cơ thể. Ribôxôm là nơi tổng hợp Prôtêin. Bộ máy Gôngi thực hiện chức năng bài tiết…
-Tất cả hoạt động nói trên làm cơ sở cho sự sống, sự lớn lên
 
Gửi ý kiến