Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 3,4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Văn
Ngày gửi: 22h:37' 14-11-2017
Dung lượng: 35.9 KB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT A ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 ( 2017- 2018)
Thời gian : 50’ - Môn: HÓA HỌC - Chương trình: Nâng cao
I/ TRẮC NGHIỆM ( 7,5 ĐIỂM)
Câu 1: Chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang xanh?
A. anilin B. etylamin C. alanin D. glyxin
Câu 2: Amino axit X no, mạch hở có công thức phân tử CmHmO4N. Mối quan hệ giữa m với n là:
A.m= 2n-1 B. m= 2n-2 C. m= 2n+1 D. m= 2n
Câu 3: Chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang xanh?
A. anilin B. etylamin C. alanin D. glyxin
Câu 4: Cho 0,1 mol amino axit X có công thức dạng R(NH2)(COOH)2 vào dung dịch H2SO4 1,5M thu được dung dịch Y. Để tác dụng hết với chất tan trong dung dịch Y cần dùng dung dịch NaOH 1M và KOH 1,5M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 43,8 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là
A. C4H7(NH2)(COOH)2 B. C5H9(NH2)(COOH)2
C. C3H5(NH2)(COOH)2 D. C2H3(NH2)(COOH)2
Câu 5: Tơ visco thuộc loại:
A. Tơ bán tổng hợp B. Tơ thiên nhiên C. Tơ tổng hợp D. Tơ poliamit
Câu 6: Cho các phát biểu sau:
(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.
(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.
(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit.
(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ là IV.
(5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom.
Những phát biểu đúng là:
A. (1), (3), (5) B. (1), (2), (3) C. (2), (4), (5) D. (1), (4), (5)
Câu 7: Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được dung dịch X chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch NaOH 1M và KOH 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X là:
A. 200,0 ml B. 225,0 ml C. 160,0 ml D. 180,0 ml
Câu 8: Dung dịch X chứa 19,5 gam hỗn hợp etylamin và glyxin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 1M. Hãy cho biết dung dịch X đó tác dụng vừa đủ với bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M?
A. 200ml B. 300ml C. 350ml D. 250ml
Câu 9: Loại tơ nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?
A. Tơ olon B. Tơ Lapsan C. Tơ nilon-6,6 D. Tơ tằm
Câu 10: Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là:
A. etanol B. glyxin C. Metylamin D. anilin
Câu 11: Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), ta có thể rửa cá với:
A. nước B. nước muối C. cồn D. giấm
Câu 12: Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là:
A. 8 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 13: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là :
A. 3,425. B. 4,725. C. 2,550. D. 3,825.
Câu 14: Protetin tham gia phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu ?
A. trắng B. đỏ C. tím D. vàng
Câu 15: Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch KOH đun nóng là:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 16: Axit tactric là hợp chất hữu cơtạp chức, có mạch cacbon không phân nhánh, là nguyên nhân chính gây nên vị chua của quả nho. Biết rằng 1 mol axit tactric phản ứng được với tối đa 2 mol NaHCO3. Công thức của axit tactric là
A. HOOC-CH(CH3)-CH2-COOH. B. CH3OOC-CH(OH)-COOH.
C. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-CHO. D. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn
 
Gửi ý kiến