Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017 CHO GIÁO VIÊN ( MẪU MỚI)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh An
Ngày gửi: 23h:04' 14-11-2017
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VINH
CHI BỘ TRƯỜNG THPT
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vinh, ngày 8 tháng 11 năm 2017


BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

Họ và tên : LÊ VĂN HUẤN. Ngày sinh: 12/9/1983
Chức vụ Đảng : Không
Chức vụ chính quyền, đoàn thể : Giáo viên
Đơn vị công tác : Trường THPT Tỉnh Nghệ An.
Chi bộ : Trường THPT Tỉnh Nghệ An.
I. Về kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
1. Về tư tưởng chính trị và việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.
- Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện NQTW4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết,thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
- Có ý thức giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
3. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao :
- Soạn bài giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định.
- Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .
- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng hoc hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống ;
- Luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao ;
- Có ý thức trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.
-Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm công tác :
- Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
- Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức Đảng.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.
- Chấp các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, của ngành.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
II. Tự đánh giá phân loại Đảng viên:
1- Ưu điểm:
- Có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, thực hiện đúng nội quy, quy định của đơn vị và của ngành.
- Chấp hành nghiêm túc các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước.
- Sống hòa đồng, đoàn kết biết giúp đỡ mọi người.
- Năng động, có ý thức tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng sống của chính bản thân mình.
2- Khuyết điểm:
- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.
- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.
- Việc đưa ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi
 
Gửi ý kiến