Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thời khóa biểu áp dụng ngày 20/11/2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Minh Hiếu
  Ngày gửi: 15h:41' 15-11-2017
  Dung lượng: 435.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 20/11/2017)
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 20/11/2017)
  
  LỚP :
  6A1
  GVCN :
  TRẦN Ý NHI
  
  
  
  LỚP :
  6A2
  GVCN :
  NGUYỄN THỊ THU VẪN
  
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  
  SÁNG
  1
  CC
  V
  S
  VT
  AV
  7g00
  
  SÁNG
  1
  CC

  SH
  CN
  T
  7g00
  
  
  2
  L
  V
  SH
  VT
  V
  7g45
  
  
  2
  T
  L
  AV
  S
  SH
  7g45
  
  
  3
  SH

  AV
  T
  TD
  9g00
  
  
  3
  T
  V
  TD
  MT
  AV
  9g00
  
  
  4
  Shcn
  T
  AV
  T
  TD
  9g45
  
  
  4
  Shcn
  V
  TD
  V
  AV
  9g45
  
  
  5
  X
  X
  L
  X
  X
  10g30
  
  
  5
  X
  X
  X
  AV
  X
  10g30
  
  CHIỀU
  1
  MT
  CN
  CN
  AV
  KN
  1g30
  
  CHIỀU
  1
  T
  V
  L
  CN
  AV
  1g30
  
  
  2
  NH
  V
  AV
  T
  V
  2g15
  
  
  2
  GD
  NH
  V
  VT
  T
  2g15
  
  
  3
  GD
  T
  AV
  T
  V
  3g30
  
  
  3
  AV
  KN
  V
  VT
  T
  3g30
  
  
  4
  X
  X
  X
  X
  X
  4g15
  
  
  4
  X
  X
  X
  X
  X
  4g15
  
  
  5


  
  
  5


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 20/11/2017)
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 20/11/2017)
  
  LỚP :
  6A3
  GVCN :
  NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
  
  
  LỚP :
  6A4
  GVCN :
  PHAN THỊ THÙY DUNG
  
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  
  SÁNG
  1
  CC
  T
  AV

  CN
  7g00
  
  SÁNG
  1
  CC
  L
  V
  T
  AV
  7g00
  
  
  2
  V
  T
  AV
  CN
  T
  7g45
  
  
  2
  MT
  SH
  V
  SH
  AV
  7g45
  
  
  3
  V
  NH
  V
  S
  TD
  9g00
  
  
  3

  TD
  AV
  V
  T
  9g00
  
  
  4
  Shcn
  SH
  L
  SH
  TD
  9g45
  
  
  4
  Shcn
  TD
  AV
  S
  T
  9g45
  
  
  5
  X
  AV
  X
  X
  X
  10g30
  
  
  5
  X
  X
  X
  AV
  X
  10g30
  
  CHIỀU
  1
  V
  KN
  GD
  MT
  T
  1g30
  
  CHIỀU
  1
  L
  T
  V
  T
  CN
  1g30
  
  
  2
  T
  L
  AV
  V
  VT
  2g15
  
  
  2
  V
  T
  VT
  GD
  KN
  2g15
  
  
  3
  T
  AV
  AV
  V
  VT
  3g30
  
  
  3
  V
  NH
  VT
  CN
  AV
  3g30
  
  
  4
  X
  X
  X
  X
  X
  4g15
  
  
  4
  X
  X
  X
  X
  X
  4g15
  
  
  5


  
  
  5


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 20/11/2017)
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 20/11/2017)
  
  LỚP :
  6A5
  GVCN :
  ĐỖ THỊ HỒNG CHÂU
  
  
  LỚP :
  6A6
  GVCN :
  VŨ THỊ HUÊ
  
  
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  
  SÁNG
  1
  CC
  V
  VT
  T
  S
  7g00
  
   
  Gửi ý kiến