Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

1 de kiem tra 1 tiet chuong 1,2 (TN và TL)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Phú Hưng
Ngày gửi: 08h:51' 18-11-2017
Dung lượng: 118.0 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Trần Quý Cáp ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 10/ Môn: Đại số 10
Họ và tên:…………………………………….Điểm:Thời gian 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5Đ)
Chú ý: Học sinh ghi đáp án các câu hỏi trắc nghiệm vào ô này. Học sinh không được đánh dấu đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm vào đề kiểm tra.
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10

Đáp ánCâu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Hôm nay là thứ mấy? B. 
C. APEC được tổ chức ở Đà Nẵng. D. là số nguyên tố.
Câu 2. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề .
A. . B. 
C. . D. 
Câu 3. Cho hai tập hợp: và . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 4. Cho hai tập hợp: và . Tìm tập hợp
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho . Số quy tròn của số 37975481 là:
A.37976000 B.37975500 C.37975400 D.37975000
Câu 6. Tìm tập xác định của hàm số.
A. B. C. D. 
Câu 7. Đồ thị hàm số đi qua hai điểm và . Tính 
A. B. C. D. 
Câu 8. Tìm tất cả giá trị của để hàm số đồng biến trên 
A. B. C. D. 
Câu 9. Phương trình Parabol ( P ) : đi qua điểm và có trục đối xứng . Khi đó bằng:
A. B. C. D.
Câu 10. Cho hàm số . Tìm tất cả giá trị của để hàm số xác định trên .
A. B. C. D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 11.(1đ) Cho các tập hợp và. Xác định các tập hợp 
Câu 12.(1đ) Tập xác định của hàm số 
Câu 13.(2đ)Cho hàm số
a. Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục hoành.
b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.
Câu 14.(1đ) Cho hàm số 
a. Chứng minh hàm số đã cho là hàm số chẵn.
b. Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt.
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
 
Gửi ý kiến