Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thao giảng 2. 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thượng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:19' 29-11-2017
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ÂN THI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BẮC SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
SƠ KẾT HỘI GIẢNG ĐỢT II
(Chào mừng ngày 20/11/2017)
A. Thành phần, thời gian, địa điểm
Thành phần: Tổ KHTN
Thời gian: 15h 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2017
Địa điểm: Phòng Hiệu phó
* Chủ tọa: Nguyễn Văn Thượng
* Thư kí: Đặng Thị Thúy Hương
B. Nội dung: Nhận xét đánh giá, xếp loại hội giảng lần 2 chào mừng 20/11/2017
I. Nhận xét, đánh giá giờ dạy
1. Nhận xét đánh giá giờ dạy của Đ/C Đặng thị Thúy Hương
Tên bài dạy: Tiết: 24 “ Đột biến gen”
Tiết 2, thứ 7 lớp 9B ngày 11/11/2017

*Ưu điểm :
- Trình bầy đủ, đúng nội dung đảm bảo tính hệ thống
- Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn.
- Tổ chức điều khiển lớp học khá tích cực
- Bài dạy có sự liên hệ thực tế khá phong phú, thu hút được học sinh.
- Đa số HS tham gia học tập tích cực, sôi nổi
*Nhược điểm :
- Sử dụng thời gian cho các phần còn chưa hợp lí.
Kết quả: đ - Gỏi

2. Nhận xét đánh giá giờ dạy của đ/c Nguyễn Văn Thượng
Tên bài dạy: “ Cơ quan sinh dưỡng của cây xanh ”
Tiết 3 thứ 7 Lớp 6B ngày dạy 11/11/2017
* Ưu điểm:
- Giảng dạy đầy đủ nội dung cho tiết học, đảm bảo tính hệ thống
- Sử dụng phương pháp trong bài giảng phù hợp với đặc trưng bộ môn
- Lớp học tích cực, học sinh hoạt động sôi nổi nhiệt tình
- GV gần với học sinh, tạo được không khí vui vẻ
* Nhược điểm:
- Khai thác kênh hình chưa thật hiệu quả
- Mẫu vật thật chưa đa dạng
- Hoạt động nhóm một số nội dung chưa hiệu quả.
Xếp loại: - Khá
3. Nhận xét đánh giá giờ dạy của đ/c Đặng Thị Hòa
Tên bài dạy: Tiết 22: “ Nam châm vĩnh cửu ”
Tiết 1 thứ 7 Lớp 9A ngày dạy 11/11/2017
* Ưu điểm:
- Giảng dạy đầy đủ nội dung , đảm bảo tính hệ thống
- Sử dụng phối hợp được nhiều phương pháp trong bài giảng, phù hợp với đặc trưng bộ môn
- Lớp học tích cực, học sinh hoạt động sôi nổi nhiệt tình
* Nhược điểm:
- Sử dụng máy chiếu nhiều chỗ chưa khớp với nội dung
- Hoạt động nhóm một số nội dung chưa hiệu quả.
Xếp loại: - Khá

II . Nhận xét chung
1. Ưu điểm :
- Trình bầy đúng, đủ nội dung kiến thức.
- Có ý thức chuẩn bị bài giảng, áp dụng CNTT thành thạo
- Tác phong đĩnh đạc lời nói rõ ràng
- Phương pháp giảng dạy linh hoạt phù hợp với môn sinh học
- Tổ chức học sinh học tập tích cực,
2 Nhược điểm:
- Một số tiết sử dụng thời gian chưa hợp lí ở một số phần
- Quản lí HS đôi lúc chưa tốt
- Phương pháp giảng dạy áp dụng chưa thật linh hoạt.
III. Biện pháp khắc phục
- Bố chí thời gian hợp lí hơn trong các tiết học
- Cần sử dụng linh hoạt các kĩ thuật trong dạy học
- Cần chuẩn bị kĩ hơn trước khi giảng bài
- Cần tích hợp nhiều phương pháp hơn nữa trong tiết dạy
Kết quả :100% giáo viên nhất chí với nhận xét trên. Kết quả .
Họ và tên
Tên bài dạy
Kết quả
Xếp loại

1. Đặng Thị Thúy Hương
Đột biến gen

2. Nguyễn Văn Thượng
Cơ quan sinh dưỡng của cây xanh

3. Đặng Thị Hòa
Nam châm vĩnh cửu Chủ toạ Bắc Sơn ngày 12/11/2015
Thư kí


Nguyễn Văn Thượng Đặng Thị Thuý Hương
 
Gửi ý kiến