Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi cn9-hk1-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Bình Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:04' 04-12-2017
Dung lượng: 98.5 KB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người


Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Giới thiệu nghề điện dân dụng.


1. Trình bày được yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động.Số câu
Câu hỏi

Số điểm
Tỉ lệ

 1
C1-131


2. An toàn lao động, thiết bị, dụng cụ và vật liệu.
2. Nêu công dụng và phân loại của đồng hồ đo điện,cấp sai số.
3. Cấu tạo của dây dẫn điện.
4.Biết được một số loại vật liệu dẫn điện,cách điện.
5. Công dụng của dụng cụ cơ khí.

6. Biết cách sử dụng dây dẫn điện đảm bảo an toàn điện.Số câu

Câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ
 3
C2-3;C2-4
C2-5


0,75đ
 1
C2-10


0,25đ

5
C3-1;C4-6;
C4-7;C5-8;C5-9
1,25đ
 1
C3-20,25đ

 1
C6-14
6
3,5đ


3. Qui trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện.

7.Qui trình lắp mạch điện cho bảng điện,yêu cầu mối nối dây dẫn điện.

8. Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện.

2
C711;
C7-12
0,5đ
1
C8-1513,5đ


TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
4


8


2


 1

15
10đ

MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Giới thiệu nghề điện dân dụng.


1. Trình bày được yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động.Số câu
Câu hỏi

Số điểm
Tỉ lệ

 1
C1-131


2. An toàn lao động, thiết bị, dụng cụ và vật liệu.
2. Nêu công dụng và phân loại của đồng hồ đo điện,cấp sai số.
3. Cấu tạo của dây dẫn điện.
4.Biết được một số loại vật liệu dẫn điện,cách điện.
5. Công dụng của dụng cụ cơ khí.

6. Biết cách sử dụng dây dẫn điện đảm bảo an toàn điện.Số câu

Câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ
 3
C2-3;C2-4
C2-5


0,75đ
 1
C2-10


0,25đ

5
C3-1;C4-6;
C4-7;C5-8;C5-9
1,25đ
 1
C3-20,25đ

 1
C6-14
6
3,5đ


3. Qui trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện.

7.Qui trình lắp mạch điện cho bảng điện,yêu cầu mối nối dây dẫn điện.

8. Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện.

2
C711;
C7-12
0,5đ
1
C8-1513,5đ


TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
4


8


2


 1

15
10đ


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Mỗi ý đúng được
 
Gửi ý kiến