Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thcn8-hk1-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Bình Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:06' 04-12-2017
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người
Ma trận KT1T- HKI Môn công nghệ 8

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL


Bản vẽ các khối hình học
7 tiết
 1.Biết được KN hình chiếu và sự tương quan giữa hướng chiếu và hình chiếu

2.Hiểu thế nào là phép chiếu vuông góc, phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu phép chiếu song song, đặc điểm của các phép chiếu đó
3. Vận dụng để đọc được các bản vẽ vật thể có hình khối tròn xoay,chóp,cầu,trụ.
4. Vận dụng để đọc được các bản vẽ khối đa diện

9.được bản vẽ kĩ thuật của vật thể có cấu trúc đơn giản.


Số câu hỏi
1
C1-2

1
C2-1
4
C3-3;C34;
C3-5;C4-6 1
C9-16
7

Số điểm
0.25

0.25
 1đ 2đ
3,5đ

Tỉ lệ%


Bản vẽ kĩ thuật
6 tiết
5.Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt
6. Biết được nội dung của bản vẽ chi tiết,bản vẽ nhà,biểu diễn ren
7.Hiểu được công dụng của bản vẽ lắp, bản vẽ nhà.

 8.Hiểu được qui ước vẽ ren và đọc được kí hiệu của nó.

10.Đọc được bản vẽ nhà đơn giãn.Số câu hỏi
1
C5-7
3
C6-8,C6-9,
C6-10
2
C7-11,C7-12


2
C8-13,
C8-14

1
C10-15
9

Số ðiểm
0.25đ
0,75đ
0.5đ


3đ

2đ
6,5đ

Tỉ lệ%


TS câu hỏi
5
 7
 4
16

TS điểm
1,25đ
 1,75đ
 7đ
10đ

 PGD&ĐT DẦU TIẾNG
Trường THCS MINH TÂN

KIỂM TRA 1TIẾT-HKI : (2017-2018)
MÔN: Công nghệ Lớp: 8
Thời gian:45 phút (không kể phát đề)
Ngày:_28_/_11 _/2017


I. Trắc nghiệm: (3 đ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu
A. song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
B. song song với nhau.
C. cùng đi qua một điểm.
D. song song với mặt phẳng cắt.
Câu 2: Hướng chiếu của hình chiếu bằng là:
A. Từ dưới lên B. Từ trước tới C. Từ trái sang D. Từ trên xuống
Câu 3: Hình chóp đều được bao bởi các hình gì ?
A. Đa giác đều và hình tam giác cân B. Hình chữ nhật và tam giác đều .
C. Hình chữ nhật và hình tròn . D. Hình chữ nhật và đa giác đều .
Câu 4: Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là:
A. Hình chữ nhật B. Hình vuông C. Tam giác cân D. Hình tròn
Câu 5: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:
A. Hình chữ nhật B. Hình vuông C. Hình tròn D. Tam giác cân
Câu 6: Hình lăng trụ đều được bao bởi các hình gì ?
A. Hình chữ nhật và hình tròn . B. Hình chữ nhật và đa giác đều .
C. Đa giác đều và hình tam giác cân D. Hình chữ nhật và tam giác đều .
Câu 7: Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được:
A. Kẻ bằng nét đứt B. Kẻ bằng đường chấm gạch
C. Kẻ gạch gạch D. Tô màu hồng
Câu 8: Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm:
A. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê
B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, kích thước.
C. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
D. Khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê
Câu 9
 
Gửi ý kiến