Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kê hoach đai hội liên đội

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Văn Hùng
Ngày gửi: 08h:40' 04-12-2017
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
HĐĐ XÃ THẠNH ĐÔNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LĐ TRƯỜNG TH ĐÔNG LỘC Đông, ngày 29/9/2017
***
: 06/KH-LĐ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2018.
-------

- Căn cứ kế hoạch của Hội đồng đội Huyện Tân Hiệp.
- Căn cứ sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, xã Thạnh Đông và tình hình thực tế của Liên đội.
- Được sự thống nhất và cho phép của Ban giám hiệu, nay Liên Đội đề ra kế hoạch tổ chức Đại hội Liên Đội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Thông qua Đại hội để đánh giá những thành tích đã đạt được của Liên Đội trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, lấy ý kiến của Đại hội thống nhất chung các chỉ tiêu, mục tiêu để phấn đấu trong thời gian tới nhằm phát huy những thành tích mà Liên đội đã đạt được trong những năm vừa qua.
- Qua Đại hội để bầu ra Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ mới có năng lực, nhiệt tình, có tinh thần, trách nhiệm cao trong các phong trào chung của Liên đội.

II. NỘI DUNG:
1. Xây dựng dự thảo văn kiện của Đại hội: Báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động, nghị quyết Đại hội, diễn văn khai, bế mạc Đại hội.
2. Xây dựng hệ thống các vấn đề cần thảo luận vào các văn kiện của Đại hội Liên Đội (nếu có).
3. Xây dựng chương chi tiết trình đại hội.
4. Định hướng và duyệt nội dung các tham luận của các đại biểu tại Đại hội.
5. Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn Kiện Đại hội
III. LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian – địa điểm

- Sau khi các Chi đội đã tiến hành bầu chọn đại biểu tham dự đại hội.
- Tổ chức Đại hội vào lúc 8 giờ, ngày 29 tháng 9 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức tại phòng số 2 của trường TH Đông Lộc (TTGDTX)

2. Đối tượng, số lượng:
- Đối tượng: Là các em đội viên được các chi đội lớp bầu chọn;
- Số lượng: Mỗi chi đội 10 đội viên và 2 lớp nhi đồng lớp 3 mỗi lớp 5 em.
IV: CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành phần tham dự:

- Cấp xã: tịch HĐĐ xã.
- Ban giám hiệu.
- Các thầy cô, giáo viên chủ nhiệm các Chi đội.

2. Phân công phục vụ Đại hội:

- Chuẩn bị văn kiện, nhân sự, trang trí:
+ Thầøy Quách Văn Hùng
+ Nguyễn Ngọc Thạch
+ Thầy Đoàn Ngọc Lâm
- Hướng dẫn các em viết biên bản, ổn định trật tự khi tham gia Đại hội và khi tiến hành bầu cử Cô: Nguyễn Thị - Cô: Thị Lan Phương
- Phân công nhiệm vụ cho các em trong Ban chỉ huy cũ (Như thông qua báo cáo, đọc phương hướng nhiệm vụ, tham gia làm thư ký Đại hội, làm tổ kiểm phiếu, nghi lễ……Hùng phụ trách)

3. Về kinh phí tổ chức
Đề xuất với Ban giám hiệu cho phép trích quỹ đội để tổ chức Đại hội.
Dự trù kinh phí khoảng 400.000 đồng (trăm nghìn đồng).
4. Dự trù kinh phí như sau:

- Mua bánh: khoảng 4kg bánh các loại
- Mua đá làm nước uống cho các em.
- Nước uống đại biểu.
- In ấn văn kiện Đại hội.

5. Đối với Đoàn TN:
Triển khai kịp thời kế hoạch đến giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện.
6. Đối với Đoàn TPT:
Đề xuất, kiến nghị với Ban giám hiệu, đoàn trường tạo mọi điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
Mời Hội đồng đội các cấp, Chi đoàn dự và làm tham mưu cho việc tổ chức Đại hội thành công.

Hiệu trưởng phụ trách ĐộiQuách Văn Hùng
 
Gửi ý kiến