Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề Kiểm Tra Toán 7 Chương 2 Đại Số (Vnen)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Việt Hùng
Ngày gửi: 19h:52' 04-12-2017
Dung lượng: 130.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ……………………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 7(vnen)
Lớp:…………………………….. Nội dung: Chương II - Thời gian: 45 phút
Họ tên:…………………….......... (Ngày kiểm tra: … /12/2017)
Điểm:Lời phê của Thầy giáo:

I)Trắc Nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn vào câu đúng nhất:
1) Nếu tỉ lệ thuận với theo hệ số tỉ lệ 7 thì tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ bằng:
A. B. 7 C. 8 D. 9
2) Gốc tọa độ O của mặt phẳng tọa độ Oxy có tọa độ là:
A. (0;1) B. (1;0) C. (0;0) D. (1;1)
3) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số :
A. (0;1) B. (1;1) C. (1;2) D. (2;2)
4) Cho và , giá trị tương ứng của y bằng:
A. 5 B. 10 C. 20 D. 30
5) Số đo các góc trong tam giác lần lượt tỉ lệ với 1;2;3. Số đo các góc ấy lần lượt bằng:
A. 30o, 50o, 60o B. 40o, 50o, 60o C. 50o, 60o, 70o D. 30o, 60o, 90o
6) Cho và , . Hệ số tỉ lệ k bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7) Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 60 thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số ti lệ bằng :
A. 60 B. 70 C. 80 D. 
8) Cho và, giá trị tương ứng của bằng:
A. -10 B. -15 C. -20 D. -25
9) Để vẽ đồ thị hàm số (a0) ta cần mấy điểm thuộc đồ thị:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
10) Cho hàm số , f(9) có giá trị bằng:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
11) Điểm A(1;1) thuộc đồ thị hàm số nào dưới đây:
A. B. C. D. 
12) Cho và , . Hệ số tỉ lệ a bằng:
A. 24 B. 44 C. 64 D. 84
II.Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (2đ) Cho và là hai đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi thì .
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với .
b) Biểu diễn y theo .
c) Tính giá trị của khi .
Câu 2: (3đ) Biết số học sinh của ba lớp 7A1,7A2,7A3 lần lượt tỉ lệ với 7; 8; 9. Tính số học sinh của mỗi lớp. Biết rằng tổng số học sinh của ba lớp là 120 học sinh.
Câu 3: (2đ) Vẽ đồ thị hàm số:
… Hết …

BÀI LÀM:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (3đ)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
Câu1
Câu2
Câu3
Câu4
Câu5
Câu6
Câu7
Câu8
Câu9
Câu
10
Câu
11
Câu
12

A
C
C
A
D
B
A
A
A
D
D
C


II.Tự luận (7đ)
Câu1: (2đ)
a) Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x nên: 
Thay và ta được: (1,0 đ)
b) Vì nên ta được: 
 
Gửi ý kiến