Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hoc ki sinh 6 ki I nam hoc 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Khả Phan
Ngày gửi: 09h:37' 06-12-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 574
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 6 ( Đề chính thức)

Các chủ đề chính
CÁC MỨC ĐĐỘ NHẬN THỨC


Nhận biết 50%
Thông hiểu 45%
Vận dụng 15%


TN
TL
TN
TL
TN
TL

 Chưng I
Tế Bào Thực Vật

Các bước làm tiêu bản biểu bì vảy hành
Mô phân sinh mới có khà nang phân chia
-Tế bào mô phân sinh
- Quá trình phân bàoTN 1câu/ 0,25đ
TL2 câu/ 3 đ
32,5%

1 câu /1,5đ
46,2%
1 câu/ 0,25đ
7,6%
1 câu/1,5đ
46,2%Chương II
Rễ

Các loại rễ chính


Phân biệt các cây rễ cọc, các cây rễ chùm

Rễ cây chỉ hút muối khoáng hoà tan


 TN 4 câu/ 1
10%
1 câu/ 0,25đ
25%

2 câu / 0,5đ
50%

1 câu/ 0,25
25%


Chương III Thân
-Cấu tạo thân non
-Các loại thân chính

Thân dài ra do sự phân chia TB mô phân sinh ngọn
TN 2 câu/ 0,75
7,5%
2 câu/ 0.5đ
66,6%

1 câu/ 0,25
33,4

Chương IV

Cấu tạo trong phiến lá và chức năng
Khái niêm quang hợp và viết sơ đồ


Dấu hiệu cây thiếu nước


TN 4 câu/ 1đ
TL1 câu/ 1đ
20%
3 câu/ 0,75
37,5%
 1 câu 1đ
50%


1câu/ 0,25đ
12,5%
 Chương V
Sinh sản sinh dưỡng
Các hình thức sinh sản sinh dưỡng


TN 2 câu/ 0,5đ
5%
2/ 0,5đ
100%


Chương VI
Hoa và sinh sản hữu tính
Các loại hoa

Phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính và ví dụ


Nhị và nhuỵ là quan trọng nhất vì đảm nhận chức năng sinh sản.

TN 6 câu /1,5 đ
TL2 câu / 1đ
25%
2câu/ 0,5
20%

 4Câu/ 1đ
40%


 1 câu/ 1đ
40%


TN 20 câu/ 5 đ
TL 4 câu/ 5đ
10đ = 100 %
10câu/ 2,5đ
25%
2câu/ 2,5đ
25%
TN8 câu/2đ
20%
1 câu/ 1,5đ
15%

2 câu/ 0,5đ
5%
1 câu/ 1đ
10%
Trường THCS lộc nga
Lớp 6A ………
Họ và tên………………..

 KIỂM HỌC KÌ I HỌC 2017 - 2018
Môn : sinh học lớp 6
Thời gian làm bài 45 phút
( Đề chính thức)
ĐIỂM


……………………………………….

A- NGHIỆM ( 5 ĐIỂM)
* Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ( a,b, c ..) đầu câu đúng các câu sau :
1. Có hai loại rễ chính là: Rễ cọc và
a. Rễ chùm b. Rễ con c. Rễ phụ d. Rễ bé
2. Cấu tạo trong của thân non gồm hai phần chính là:
a. Vỏ và biểu bì b. Vỏ và trụ giữa c. Biểu bì và thịt vỏ d. Vỏ và bó mạch
3. Có 3 loại thân chính là: Thân đứng, thân leo và ….
a.bò b. Thân mềm b. Thân cột d. Thân cỏ
4. Thân đứng bao gồm các cây như:
a. Chè, mít, rau má b. Chè, mít, cà phê c. Chè, mồng tơi d. Chè, mướp, mít
5. Cấu tạo trong của phiến lá gồm bì và
a. lá, gân lá b. Thịt lá, mạch rây c. Thịt lá, lỗ khí d. Thịt lá, bó mạch
 
Gửi ý kiến