Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi tham khảo HKI ( 6,7,8,9)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Toản
Ngày gửi: 10h:02' 06-12-2017
Dung lượng: 392.0 KB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Nhung)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THCS Trí Bình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc


ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn thi:GDCD; LỚP: 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: ( 3 điểm)
Tình huống:
Sắp đến ngày thi diễn văn nghệ giữa các lớp. Một số bạn trong lớp rủ Hoa bỏ học để luyện tập chuẩn bị thi văn nghệ.
Hỏi:
a) Theo em, Hoa có thể có những cách ứng xử nào?(Nêu 3 cách)
b) Bản thân em nếu là Hoa, em sẽ chọn cách nào? Vì sao?
Câu 2: ( 3 điểm)
Ca dao có câu:
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Câu ca dao này thể hiện đức tính gì? Hãy nêu hiểu biết của em về đức tính đó?
Nêu ví dụ về một hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị và một hành vi giao tiếp thể hiện không lịch sự, tế nhị?
Câu 3: ( 2điểm)
Tình huống:
Nhà trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu về môi trường. Các bạn lớp 6A tích cực tham gia, người thì vẽ tranh, người thì sưu tầm tranh ảnh, bài viết về môi trường,.. Ai cũng có sản phẩm để tham gia cuộc thi. Riêng Toàn không tham gia vì cho rằng ảnh hưởng đến thời gian học tập. Em có nhận xét gì về Toàn? Nếu ở cùng tổ với Toàn, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Câu 4: ( 2 điểm)
Tục ngữ có câu: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Em hãy giải thích câu trên?
Có ý kiến cho rằng:
Học sinh còn nhỏ thì chỉ cần biết học thôi, còn học để làm gì thì chưa nghĩ đến vội. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

……………. Hết …………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Chủ đề
Chuẩn cần
kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ
thấp
Cấp độ
caoChủ đề 1:
Tôn trọng kỉ luật

Phân biệt được hành vi, thái độ tôn trọng kỉ luật với hành vi, thái độ vô kỉ luật. Tôn trọng kỉ luật và tôn trọng những người biết chấp hành tốt kỉ luật.


Nhớ lại kiến thức, về tôn trọng kỉ luật. đưa ra các cách ứng xử.
Chọn cách ứng xử phù hợp, giải thích.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:


2/3
2
20%
1/3
1
10%

1
3
30%


Chủ đề 2:
Lịch sự, tế nhị.
Nêu được thế nào là lịch sự, tế nhị. Nêu được ý nghĩa của lịch sự, tế nhị trong gia đình, với mọi người xung quanh. Biết phân biệt hành vi lịch sự, tế nhị với hành vi chưa lịch sự, tế nhị.

Đọc ca dao, xác định đức tính lịch sự, tế nhị. Trình bày khái niệm, ý nghĩa.
Cho ví dụ việc làm thể hiện hành vi lịch sự, tế nhị với hành vi chưa lịch sự, tế nhị.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:


2/3
2
20%
1/3
1
10%


1
3
30%

Chủ đề 3:
Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội
Biết nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội của bản thân và mọi người. Biết động viên bạn bè, anh chị em tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.Có ý thức tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
Đọc tình huống, nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội của bản thân và mọi người.


Đọc tình huống, nhận xét, đưa ra việc làm của bản thân.


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

1/2
1
10%


1/2
1
10%
1
2
20%

Chủ đề 4:
Mục đích học tập của học sinh
Biết xác định mục đích học tập đúng đắn cho bản thân và những việc cần làm để thực hiện được mục đích đó.


Trình bày hiểu biết của bản thân
. 
Gửi ý kiến