Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài kiểm tra 15 phút sử 6 kỳ 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 20h:28' 06-12-2017
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS HOẰNG TRINH ĐỀ KIỂM TRA 15 phút
Họ và tên: ………………………………………………… Môn: Lịch sử 6- HKI
Lớp: 6
Thứ …. ngày …. Tháng 12 năm 2017
Điểm
Lời phê của cô giáo
I) Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Học sinh chọn câu đúng trong các câu hỏi cho dưới đây, rồi ghi vào ô trả lời bên cạnh
TT
NỘI DUNG CÂU HỎI
TL

1
Các quốc gia cổ đại Phương Đông có ngành kinh tế chính là:
A. Nông nghiệp B. Thủ công nghiệp
C. Thương nghiệp D. Săn bắn


2
Ở Lưỡng Hà, Hu-ma-ra-bi là tên của:
A. Một thành phố B. Một bộ kinh
C. Một bộ luật D. Một di chúc của vua


3
Công trình kiến trúc nào không phải của các quốc gia cổ đại Phương Đông?
A. Vạn Lí Trường Thành B. Vườn treo Ba-bi-lon
C. Kim Tự Tháp D. Đền pác-tê-nông


4
Xã hội cổ đại Phương Tây có những giai cấp cơ bản là:
A. Chủ nô – nông dân B. Quí tộc – nông dân
C. Chủ nô – tăng lữ D. Chủ nô – nô lệ


5
Hệ chữ cái a, b, c là phát minh của:
A. Người Ai Cập B. Người Trung Quốc
C. Người Ấn Độ D. Người Hi lạp và Rô-ma


6
Kim Tự Tháp là công trình kiến trúc của:
A. Người Ai Cập B. Người Trung Quốc
C. Người Ấn Độ D. Người Lưỡng Hà


II) Tự luận (7,0 điểm)

Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào? (3.0 điểm)
Người Hi lạp và Rôma có những thành tựu văn hóa gì? (4,0 điểm)
Bài làm
1. Thời cổ đại có những quốc gia lớn là :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Người Hi lạp và Rôma có những thành tựu văn hóa là :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến