Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THI HKI SINH 8 Z

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tuấn
Ngày gửi: 22h:02' 06-12-2017
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Sinh học 8
ĐỀ 2
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng ở cấp độ thấp
Vận dụng ở cấp độ cao

Chủ đề 2:
Vận Động.
(6 tiết)

Thành phần hóa học của xươngSố câu: 1
Số điểm : 1,5
Tỉ lệ 15%

1
1,5điểm
15%Chủ đề 3:
Tuần hoàn (5tiết )
Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn
Số câu: 1
Số điểm : 2
20%
1
2điểm
20%
Chủ đề 4
Hô Hấp (4tiết)


Sự TĐK ở phổi và TB


Số câu: 1
Số điểm : 1,5
Tỉ lệ 15%


1
1,5điểm
15%


Chủ đề 5
Tiêu hóa (7 tiết )Sự tiêu hóa thức ăn tinh bột ở ruột non

Số câu: 1
Số điểm : 2đ
Tỉ lệ :20%1
2điểm
20%

Chủ đề 6
Trao đổi chất và năng lượng
2 tiết


Sự phối hợp Hệ tuàn hoàn , HHH, Hệ tiêu Hóa trong TĐC


Số câu: 1
Số điểm : 3đ
Tỉ lệ : 30%


1

30%


 Tổng số câu:5
Số điểm : 10
Tỉ lệ 100%
1 câu
2 điểm
20%
1 câu
1,5điểm
15%
2 câu
4,5điểm
45%
1 câu
2 điểm
20%


PHÒNG GD&ĐT CHỢ LÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG Môn: SINH HỌC 8 Năm học: 2017-2018
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 2
Câu 1.(2đ)Trình bày đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn. Vì sao máu trong mạch không bị đông?
Câu 2. (3đ)Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?
Câu 3.(1,5đ) Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra như thế nào?
Câu 4.(1,5đ) Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương?
Câu 5.(2đ)Trình bày sự tiêu hóa thức ăn tinh bột ở khoang miệng và dạ dày?
------------- Hết ----------------


PHÒNG GD&ĐT CHỢ LÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG Môn: SINH HỌC 8 Năm học: 2017-2018
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 2
Câu 1.(2đ)Trình bày đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn. Vì sao máu trong mạch không bị đông?
Câu 2. (3đ)Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?
Câu 3.(1,5đ) Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra như thế nào?
Câu 4.(1,5đ) Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương?
Câu 5.(2đ)Trình bày sự tiêu hóa thức ăn tinh bột ở khoang miệng và dạ dày?
------------- Hết ----------------


HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN SINH HỌC 8 ĐỀ 2

CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

Câu 1:
2,0 điểm
a/Đưa máu đỏ tươi từ tâm thất trái vào động mạch chủ, rồi qua các động mạch nhỏ tới các cơ quan giúp tế bào thực hiện trao đổi chất (cung cấp O2 và chất dinh dưỡng nhận vào khí CO2 và các chất thải ) theo các tĩnh mạch chủ trở về tâm nhĩ phải.
b/ Máu trong mạch không bị đông vì : thành mạch máu trơn và lành lặn, tiểu cầu không bị vỡ.


1,0

1,0

Câu 2:
3,0 điểm

- Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:
+ Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các TB
+ Mang các sản phẩm thải từ các TB đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.
- Hệ hô hấp giúp các TB trao đổi khí:
+ Lấy O2 từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.
+ Thải CO2 do
 
Gửi ý kiến