Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bội chung nhỏ nhất của nhiều số

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ Tạo (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:59' 07-12-2017
Dung lượng: 19.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
program Tim_BCNN_nhieu_so ;
var n,m,kt,j,i,t:longint;
a:array[1..100] of integer;

function BCNN(k,p:integer):integer;
var u,v:integer;
begin
v:=k;
u:=p;
while k<>p do
begin
if k>p then k:=k-p
else p:=p-k;
bcnn:=v*u div k;
end;
end;
begin
write(`Nhap So n=`);readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write(`Nhap So Thu a[`,i,`]=`);readln(a[i]);
end;
m:=bcnn(a[1],a[2]);
for i:=3 to n do
m:=bcnn(m,a[i]);
write(`mat khau la: `,m);
readln;
end.

 
Gửi ý kiến