Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 45 phút bài 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày gửi: 12h:56' 07-12-2017
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÙNG THIỆN

ĐỀ KIỂM TRA vật lý 12 HKI
Thời gian làm bài:45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:...............................................................................
Câu 1: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là  thì tần số của sóng bằng
A. 1000 Hz B. 1250 Hz C. 5000 Hz. D. 2500 Hz.
Câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì
A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha π /2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 3: Khi có sóng dừng trên một dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng
A. bằng một số nguyên lần nửa bước sóng B. luôn bằng một nửa bước sóng.
C. luôn bằng hai lần bước sóng. D. luôn bằng một bước sóng.
Câu 4: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc  chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này
A. bằng 0. B. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.
C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch D. bằng 1.
Câu 5: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy (2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là
A. 0,8s. B. 0,6s. C. 0,2s. D. 0,4s.
Câu 6: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= (2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là:
A. 1s. B. 1,6s. C. 0,5s. D. 2s.
Câu 7: Tai người có thể nghe được
A. các âm thanh có tần số trên 16Hz.
B. các âm thanh có tần số từ 16Hz đến 20000Hz.
C. các âm thanh có đủ các tần số từ thấp đến cao.
D. các âm thanh có tần số dưới 20000Hz
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?
A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.
B. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.
C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
D. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha  so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch
Câu 9: Chu kì dao động của con lắc đơn
A. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. B. không phụ thuộc chiều dài con lắc.
C. chỉ phụ thuộc chiều dài của con lắc. D. không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u =  vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100(, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng
A. 300 W. B. 100 W. C. 400 W. D. 200 W.
Câu 11: Cường độ dòng điện i = 5cos100πt (A) có
A. chu kì 0,2 s. B. tần số 100 Hz.
C. giá trị hiệu dụng 2,5A. D. giá trị cực đại 5A .
Câu 12: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 1A, cảm kháng của cuộn dây bằng
A. 40 Ω. B. 30 Ω.
 
Gửi ý kiến