Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KTHKI Tin 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Huấn
Ngày gửi: 15h:30' 07-12-2017
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 1 người (hồ thị hồng )
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN UYÊN
TRƯỜNG THCS XÃ NẬM CẦN

KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học 7
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút


ĐỀ BÀI
A – Tự luận:
Câu 1: (1 điểm)
Em hãy nêu công dụng của phần mềm Typing test và phần mềm Earth exploere?
Câu 2: (1 điểm)
Các cách nhập hàm sau đúng hay sai? Nếu sai em hãy sửa lại cho đúng?
a, = Sum(B2+C2+D2)/3; b, = Averege(B2:D2);
c, = Max(B2,C2,D2,); d, = Mim(B2,C2,D2);
Câu 3: (1 điểm)
a, Nêu các thao tác khởi động chương trình Excel ?
b, Một bảng tính có bao nhiêu trang tính?
Câu 4: (2 điểm)
Cho trang tính có nội dung sau:

B
C
D
E
F
G

1
Họ và tên
Toán
Văn
Anh
Tổng số điểm
ĐTB

2
Lý Kim Anh
10
8
10
(CT1)
(CT2)

3
Nguyễn Thị Lan
9
7
84
Hoàng Văn Lâm
7
7
75
Hứa Tuyết Ngân
8
5
76
Đinh Thị Tuyền
7
9
6a) Hãy viết công thức (hoặc hàm) tính ô F2 (sử dụng số hoặc địa chỉ ô hoặc khối) ?
b) Hãy viết công thức (hoặc hàm) tính ô G2 (sử dụng số hoặc địa chỉ ô hoặc khối) ?
c) Hãy cho biết kết quả của cách nhập hàm sau: =MAX(C2:C6) (
d) Hãy cho biết kết quả của cách nhập hàm sau: =MIN(D2:D6) (
B – Thực hành: (5 điểm)
Đề bài: Cho bảng tính sau:

Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên.
Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng theo bảng tính trên.
Tính tổng điểm của mỗi học sinh. Tính điểm trung bình của mỗi học sinh. Dùng hàm để tìm điểm cao nhất của các cột D, E, F, G, H. Dùng hàm để tìm điểm thấp nhất của các cột D, E, F, G, H. Lưu với tên và đường dẫn sau: D:\ họ tên mình, lớp, HKI (vd: Nguyễn Thị Hoa 7aHKI). Thoát khỏi Excel.-----------------------------Hết---------------------------PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN UYÊN
TRƯỜNG THCS XÃ NẬM CẦN

KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu

Nội dung
Điểm

Tự luận

1
(1 điểm)

- Typing test là phần mềm dùng để luyện gõ phím nhanh.
- Earth exploere là phần mềm chuyên dùng để xem và tra cứu bản đồ thế giới.
0.5
0.5

2
(1 điểm)

a, Sai. = Sum(B2,C2,D2.
b, Sai. = Average(B2:D2.
c, Sai. = Max(B2,C2,D2.
d, Sai. = Min(B2,C2,D2.
0.25
0.25
0.25
0.25

3
(1 điểm)

a, Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Excel trên màn hình nền.
b, Một bảng tính có ba trang tính.
0.5
0.5

4
(2 điểm)

a, =sum(C2:E2. b, =average(C2:E2.
c, 10.
d, 5.
0.5
0.5
0.5
0.5

Thực hành

(5 điểm)
1
Nhập được dữ liệu vào bảng tính theo mẫu.
2


2
Điều chỉnh được độ rộng cột, độ cao hàng theo mẫu.
0.5


3
Tính được điểm tổng.
Tính được điểm trung bình.
Tìm được điểm cao nhất của các cột D, E, F, G, H.
Tìm được điểm thấp nhất của các cột D, E, F, G, H.
Lưu được bảng tính.
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5 
Gửi ý kiến