Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HKI MÔN LỊCH SỬ 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thúy Vân
Ngày gửi: 15h:52' 07-12-2017
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS THƯỢNG HIỀN MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 9
Năm học : 2017 – 2018

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TNKQ
Tự luận
TNKQ
Tự luận
TNKQ
Tự luận


Bài 8: Nước Mĩ
Nêu được sự phát triển của kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%

Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ: 10%


Bài 9: Nhật Bản


Nhận xét và rút ra bài học kinh nghiệm để phát triển đất nước từ sự phát triển của nền kinh tế Nhật bản.


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%


Bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Lựa chọn và xác định được đặc điểm trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh.
.
- Hiểu được nhiệm vụ của tổ chức Liên Hợp Quốc.

- Số câu:
- Số điểm:
- Tỉ lệ:
Số câu: 1
S. điểm:1
Tỉ lệ: 10%

Số câu: 1
S.điểm: 1
Tỉ lệ:10%- Số câu: 2
- S.điểm: 2
- Tỉ lệ:20%


Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
Nhớ lại những thành tựu của cách mạng KHKT từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nayLiên hệ bản thân và đưa ra các biện pháp học sinh có thể làm để hạn chế mặt tiêu cực của CM KH-KT


- Số câu:
- Số điểm:
- Tỉ lệ:

Số câu: ½
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%Số câu: ½
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 20%
- Số câu: 1
- Số điểm: 3
- Tỉ lệ:30%


Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất


- Lí giải được vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Tác động của chương trình khai thác thuộc địa của Pháp đối với kinh tế, xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.
- Số câu:
- Số điểm:
- Tỉ lệ:Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%


- Số câu:1
-Số điểm: 2
- Tỉ lệ: 20%


Tổng số câu

T. số điểm

Tỉ lệ %
Số câu: 2 ½
( TN 2+ TL ½ )
Số điểm : 4đ
(TN2+TL2)
Tỉ lệ 40%

Số câu: 2
(TN1+ TL1)
Số điểm:3đ
(TN1+ TL2)
Tỉ lệ:30%
Số câu: 1 ½
(TN0+TL 1 ½ )
Số điểm: 3đ
(TN0+TL3)
Tỉ lệ: 30%
Tổng số câu: 6
(TN3+TL3)
T. số điểm:10đ
(TN3+TL7)
Tỉ lệ:100%
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS THƯỢNG HIỀN MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 9
Năm học : 2017 – 2018
và tên: ……………
………………………..
Lớp: ………………….
Điểm
Lời phê của thầy (cô)

gian: 10 phút
A/ NGHIỆM : ( 3đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước nội dung đúng (1đ)
1/. Bước vào thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới ngày nay là
A/ xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế. B/ hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.
C/ hòa nhập nhưng không hòa tan. D/ cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi.
2/. Sau “ Chiến tranh lạnh”, dưới tác động của cách mạng khoa học
 
Gửi ý kiến