Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE THI HK I - KON TUM 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và biên soạn
Người gửi: Nguyến Quang Đoàn
Ngày gửi: 09h:05' 13-12-2017
Dung lượng: 194.3 KB
Số lượt tải: 932
Số lượt thích: 1 người (NGUYỄN QUANG ĐOÀN)
TRUNG TÂM LUYỆN THI BAN MAI
Thầy NGUYỄN QUANG ĐOÀN
ĐỀ THAM KHẢO


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45phút;Mã đề thi 2017-2

Họ và tên:..............................................................Số báo danh: ............ Lớp: ……
(Cho nguyên tử khối: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137, Pb=207)
Câu 1: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?
A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S. B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.
C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH. D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.
Câu 2: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?
A. HNO3 H+ + NO. B. K2SO4 2K+ + SO.
C. HSO H+ + SO. D. Mg(OH)2 Mg2+ + 2OH.
Câu 3: Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH?
A. Na2CO3. B. NH4Cl. C. HCl. D. KCl.
Câu 4: Cho 5,85 gam muối NaCl và 13,35 gam muối AlCl3 vào một lượng nước vừa đủ, đến khi muối tan hết thu được 200 ml dung dịch Y. Nồng độ mol của anion trong dung dịch Y là:
A. 4M B. 2M. C. 1M. D. 3M
Câu 5: Cho 0,1825 gam HCl vào nước thu được 500 ml dung dịch HCl. Gía trị pH của dung dịch:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 6: Cho các phản ứng sau:
(a) FeS + 2HCl FeCl2 + H2S.
(b) Na2S + 2HCl 2NaCl + H2S.
(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl.
(d) KHSO4 + KHS K2SO4 + H2S.
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ H2S là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 7: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 8: Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. H+, NH, Cl. B. Na, OH, CO. C. Ca2+, Cl, CO. D. Ba2+, Cl, NO.
Câu 9: Dung dịch E chứa các ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau:
Phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc).
Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 6 gam. B. 3 gam. C. 5 gam. D. 9 gam.
Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, thường điều chế HNO3 bằng phản ứng:
A. 4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3. B. N2O5 + H2O 2HNO3.
C. AgNO3 + HCl AgCl + HNO3. D. NaNO3 (tinh thể) + H2SO4 (đặc) NaHSO4 + HNO3.
Câu 11: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong tự nhiên Photpho tồn tại 2 dạng thù hình.
(b) Điều kiện thường đơn chất photpho ở trạng thái rắn, màu trắng.
(c) Axit H3PO4 là chất lỏng không màu ở điều kiện thường.
(d) Amoniac (NH3) là chất khí không màu, mùi khai, kém tan trong nước.
Số phát biểu đúng là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 12: Thành phần chính của supephotphat đơn gồm
A. Ca(H2PO4)2. B.
No_avatarf

mức độ chưa phù hop voi ma tran, noi dung thi ok

Avatar

Cảm ơn cô Nhung đã nhận xét. Theo cô nên điều chỉnh như thế nào cho hợp lí.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓