Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

50 câu trắc nghiệm luyện thi THPT Bài 1 Pháp luật và đời sống

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Anh
Ngày gửi: 15h:35' 12-12-2017
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
BÀI 1. PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI S ỐNG

Câu 1. Pháp luật nước ta có mấy đặc trưng cơ bản?
A. Hai. B. Ba. C. Bốn. D. Năm
Câu 2. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành
Phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền do nhà nước đại diện
Phù hợp với ý chí của nhân dân do nhà nước đại diện
Mang tính chặt chẽ, tính quyền lực và tính bắt buộc chung
Thể hiện nguyện vọng của nhân dân do nhà nước quản lí
Câu 3. Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm là
A. sử dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
B. thi hành pháp luật
D. áp dụng pháp luật

Câu 4. Người ở độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là
A. từ đủ 14 đến dưới 16. B. từ 14 đến đủ 16
C. từ đủ 16 đến dưới 18. D. từ 16 đến đủ 18
Câu 5. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm
giáo dục, răn đe, hành hạ
kiềm chế những việc làm trái luật
xử phạt hành chính
phạt tù hoặc tử hình
Câu 6. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế
B. các quy tắc quản lí nhà nước
các điều luật và các quan hệ hành chính
quan hệ xã hội và quan hệ hành chính
Câu 7.
Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở phương diện

A. kinh tế, chính trị, xã hội
B. kinh tế, chính trị, tư tưởng

C. kinh tế, văn hóa, xã hội.
D. kinh tế, chính trị, văn hóa

Câu 8.
Pháp luật là


các hệ thống chuẩ n mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận
các quy tắc xử xự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống
các quy tắc xử xự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở phạm vi nhất định
Câu 9. “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình” (Điều 19. Bình dẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
Tính quy phạm phổ biến
Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
Tính quyền lực, bắt buộc chung
Tính ý chí và khách quan
Câu 10. Hình phạt trong pháp luật hình sự của các nước thể hiện “hậu quả pháp lý” nặng nề nhất mà chủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện đặc trưng
Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
Tính quyền lực, bắt buộc chung
Tính chủ quan, quy phạm phổ biến
Tính ý chí
Câu 11. Đâu là bản chất pháp luật Việt Nam
A. Tính giai cấp và tính xã hội.
B. Tính giai cấp và tính chính trị
C. Tính xã hội và tính kinh tế.
D. Tính kinh tế và tính xã hội
Câu 12. Pháp luật mang bản chất của xã hội vì
pháp luật là cơ sở đảm bảo an toàn trật tự xã hội
pháp luật bắt nguồn từ xã hội
pháp luật góp phần hoàn chỉnh hệ thống xã hội
pháp luật đem đến một hệ thống chính trị hoàn chỉnh
Câu 13. Nhà nước Việt Nam mang lại lợi ích của
giai cấp công nhân và nhân dân lao động
giai cấp công dân
các tầng lớp bị áp bức
nhân dân lao động
Câu 14. Con cái chửi măng cha mẹ sẽ bị
A. dư luận lên án.
B. vi phạm pháp luật hành chính
C. vi phạm pháp luật dân sự.
D. vi phạm pháp luật hình sự
Câu 15. Nhận định nào khi nói sau khi nhận định pháp luật
Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước
Pháp luật là phương tiện đề nhà nước quản lí kinh tế, xã hội
Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước.
Pháp luật là phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền chính đáng của mình .
Câu 16. Pháp luật là

Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
Avatar

50 câu trắc nghiệm GDCD luyện thi THPT Quốc gia

 
Gửi ý kiến