Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra Học kỳ I môn toán lớp 11 năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Mai
Ngày gửi: 21h:54' 12-12-2017
Dung lượng: 431.5 KB
Số lượt tải: 782
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn : TOÁN 10
Thời gian làm bài : 90 phút không kể thời gian giao đề


Họ và tên:…………………………………Số báo danh:………………

I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm )
Câu 1: Cho tập hợp số sau ; . Tập hợp là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho 2 tập hợp: và . Tìm mệnh đề sai:
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho tập hợp , E được viết theo kiểu liệt kê là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?
A. thì B. C. D. 
Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.Để tứ giác T là một hình vuông điều kiện cần là nó có bốn cạnh bằng nhau .
B. Một tam giác là đều khi và chỉ khi có nó có hai trung tuyến bằng nhau và một góc .
C. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.
D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có ba góc vuông.
Câu 6: Tập xác định của hàm số là:
B. C. D. 
Câu 7: Tập xác định của hàm số là:
B. C. D. 
Câu 8: Trong các hàm số sau đây, hàm nào nghịch biến trên tập R
A. B. C. D. 
Câu 9: Hàm số nào sau đây là hàm chẵn
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho hàm số . Hỏi có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị của hàm số f(x) có tung độ bằng 2 ?
A. B. C. D. 1
Câu 11: Cho Parabol (P): . Phát biểu nào sau đây đúng:
A. (P) đồng biến trên khoảng B. (P) có trục đối xứng là: 
C. (P) có giá trị lớn nhất là 9. D. (P) có tọa độ đỉnh là 
Câu 12: Biết đồ thị của hàm số là parabol có đỉnh và một giao điểm của đồ thị với trục hoành là thì a+2c bằng ;
A. 2 B. -2 C. 0 D. -4
Câu 13: Giao điểm của Parabol y = – 2x2 + x +6 với đường thẳng y = –2x + 1 là:
A. M(1; 3) B. N C. P(-1; 3) D. Cả B và C
Câu 14: Cho hàm số y= 4-2x . Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Hàm số nghịch biến trên R . B. Đồ thị là đường thẳng vuông góc với đường thẳng y= 2x +3
C. Đồ thị không đi qua gốc tọa độ . D. Đồ thị tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4 .
Câu 15: Cho đồ thị (P) như hình vẽ . Phương trình của (P) là :

A. B. +3 C. D. 
Câu 16: Phương trình có bao nhiêu nghiệm ?
A. 1 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 17: Giải phương trình được kết quả :
A. B. x= 2 C. x= -2 D. Vô nghiệm .
Câu 18: Giải phương trình được kết quả :
A. B. x= 2 C. x= 1 D. Vô nghiệm
Câu 19: Phương trình có bao nhiêu nghiệm ?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 0
Câu 20: Điều kiện xác định của phương trình là :
A. B. C. D. 
Câu 21: Phương trình: vô nghiệm khi:
A. B. C. D. 
Câu 22: Phương trình: có 2 nghiệm phân biệt cùng âm khi:
A. B. C. D. 
Câu 23: Phương trình: có nghiệm duy nhất khi
No_avatar

ghi 11 mà noi dung lop 10,lạy cô

 

 
Gửi ý kiến