Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Let's go 2A (review)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Linh
Ngày gửi: 20h:24' 06-06-2009
Dung lượng: 463.5 KB
Số lượt tải: 1573
Số lượt thích: 0 người
TEST FOR LET’S GO 2A


Look at the pictures and answer the questions:
1. Where is Jenny? 2. Where is Eric? 3. Where is John?
…………………….. ………………….. …………………………..
4. Where is Mari? 5. Where is Ken? 6. Where is Lisa?
……………………… ……………………. ………………………….

Make questions:
1. He is a cook. ( Is he a cook? ( Yes, he is.

2. She is ateacher. ( ……………….. ( No, …………………

3. They are teachers. ( ………………… ( Yes, …………………

4. They are nurses. ( ………………… ( No, …………………

5. There is a lamp on the table. ( …………………………………………….?
( Yes, …………………….

6. There are flowers behind the sofa. ( ………………………………………..?

( No, ………………………..

Answer the questions:
1. How are you? ( …………………………..

2. What’s the matter? ( ……………………………………….

3. What’s your telephone number? (……………………………………..

4. What’ your name? (……………………………………….

5. Is there a referigerator in your bedroom?


Tìm chữ cái tương ứng với các ô chữ đã cho và có nghĩa theo chủ đề ở hàng dọc

 
Gửi ý kiến