Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀi tập câu trực tiếp gián tiếp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Trọng Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:17' 10-06-2009
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 8755
Số lượt thích: 3 người (Ngô Vũ Minh, Đoàn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hoa)
Reported Statements
Change this direct speech into reported speech:
1. “He works in a bank”
She said ___________________________________________________________
2. “We went out last night”
She told me ________________________________________________________
3. “I’m coming!”
She said ___________________________________________________________
4. “I was waiting for the bus when he arrived”
She told me ________________________________________________________
5. “ I’d never been there before”
She said ___________________________________________________________
6. “I didn’t go to the party”
She told me ________________________________________________________
7. “Lucy’ll come later”
She said ___________________________________________________________
8. “He hasn’t eaten breakfast”
She told me ________________________________________________________
9. “I can help you tomorrow”
She said ___________________________________________________________
10. “You should go to bed early”
She told me ________________________________________________________
11. “I don’t like chocolate”
She told me ________________________________________________________
12. “I won’t see you tomorrow”
She said ___________________________________________________________
13. “She’s living in Paris for a few months”
She said ___________________________________________________________
14. “I visited my parents at the weekend”
She told me ________________________________________________________
15. “She hasn’t eaten sushi before”
She said ___________________________________________________________
16. “I hadn’t travelled by underground before I came to London”
She said ___________________________________________________________
17. “They would help if they could”
She said ___________________________________________________________
18. “I’ll do the washing-up later”
She told me ________________________________________________________
19. “He could read when he was three”
She said ___________________________________________________________
20. “I was sleeping when Julie called”
She said ___________________________________________________________
Reported Requests and Orders
Change the direct speech into reported speech:
1. “Please help me carry this”
She asked me ______________________________________________________
2. “Please come early”
She ______________________________________________________________
3. “Please buy some milk”
She ______________________________________________________________
4. “Could you please open the window?”
She ______________________________________________________________
5. “Could you bring the book tonight?”
She ______________________________________________________________
6. “Can you help me with my homework, please?”
She ______________________________________________________________
7. “Would you bring me a cup of coffee, please?”
She ______________________________________________________________
8. “Would you mind passing the salt?”
She ______________________________________________________________
9. “Would you mind lending me a pencil?”
She ______________________________________________________________
10. “I was wondering if you could possibly tell me the time?”
She ______________________________________________________________
11. “Do your homework!”
She told me ________________________________________________________
12. “Go to bed!”
She ______________________________________________________________
13. “Don’t be late!”
She ______________________________________________________________
14. “Don’t smoke!”
She ______________________________________________________________
15. “Tidy your room!”
She ______________________________________________________________
16. “Wait here!”
She ______________________________________________________________
17. “Don’t do that!”
She ______________________________________________________________
18. “Eat your dinner!”
She ______________________________________________________________
19. “Don’t make a mess!”
She ______________________________________________________________
20. “Do the washing-up!”
She ______________________________________________________________
Reported Questions
Change these direct questions into reported speech:
1. “Where is he?”
She asked me ______________________________________________________
2. “What are you doing?”
She asked me ______________________________________________________
3. “Why did you go out last night?”
She asked me ______________________________________________________
4. “Who was that beautiful woman?”
She asked me ______________________________________________________
5. “How is your mother?”
She asked me ______________________________________________________
6. “What are you going to do at the weekend?”
She asked me ______________________________________________________
7. “Where will you live after graduation?”
She asked me ______________________________________________________
8. “What were you doing when I saw you?”
She asked me ______________________________________________________
9. “How was the journey?”
She asked me ______________________________________________________
10. “How often do you go to the cinema?”
She asked me ______________________________________________________
11. “Do you live in London?”
She asked me ______________________________________________________
12. “Did he arrive on time?”
She asked me ______________________________________________________
13. “Have you been to Paris?”
She asked me ______________________________________________________
14. “Can you help me?”
She asked me ______________________________________________________
15. “Are you working tonight?”
She asked me ______________________________________________________
16. “Will you come later?”
She asked me ______________________________________________________
17. “Do you like coffee?”
She asked me ______________________________________________________
18. “Is this the road to the station?”
She asked me ______________________________________________________
19. “Did you do your homework?”
She asked me ______________________________________________________
20. “Have you studied reported speech before?”
She asked me ______________________________________________________
No_avatar

neu co dap an se hay hon ??????

 

No_avatar
de nghi post dap an len nhe ^^
No_avatar
xin đáp án bạn ơiNgậm tiền
No_avatar

Bó tay, toàn chơi ko đáp án thế này!!

 

No_avatar

Muốn biết đáp án quá!!bạn ơi đăng đáp án nhanh nhé!!!

No_avatar
bạn ơi post đáp án lên đi...!!!!Thè lưỡi
No_avatar

troi oi cac anh cac chi oi cac anh cac chi lop 11 rui ma nhung cau gian tiep don gian the nay ma ko lam dk.lai con fai xin dap an nua.may cau nay wua de va qua co ban.chang co j kho khan ca.cac anh chi mo lai li thủet ra va tu lam di nhe.don gian lam

Avatar

ngu thi chiu

 
Gửi ý kiến