Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

50 Bài tập nguyên tử (1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet.vn/thethao0481
Người gửi: Trương Thế Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:19' 12-06-2009
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người
Bài 1: Nguyên tử của Nguyên tố X có cấu tạo bởi 115 hạt. Trong đó, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Viết cấu hình của nguyên tố?
HD: 2Z + N = 115 và 2Z – N = 25. Mức năng lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s…
Bài 2: Tổng số hạt trong nguyên tử một nguyên tố là 13.
xác định tên nguyên tố.
Viết cấu hình electron của nguyên tố
Bài 3: Một nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Tìm số hạt p, n, e và số khối của R?
Bài 4: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 62 và có số khối nhỏ hơn 43. Tìm số p,n và khối lượng mol nguyên tử?
Bài 5: Một nguyên tố R có tổng số hạt là 52. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó?
Bài 6: R có 2 loại đồng vị là R1 và R2. Tổng số hạt trong R1 là 54 hạt và trong R2 là 52 hạt. Biết R1 chiếm 25% và R2 chiếm 75%. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của R.
Bài 7: Cho biết khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35,5. Clo có 2 đồng vị là Cl và Cl. Hàm lượng % của Cl là bao nhiêu?
Bài 8: Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị Ar (99,6%); Ar (0,063%); Ar(0,337%).
Tính thể tích của 20 gam Agon ở đktc?
Bài 9: Tìm nguyên tử khối trung bình của Br, biết trong tự nhiên có 2 đồng vị Br(54,5%) và Br (45,5%)?
Bài 10: Nguyên tử R có tổng số hạt là 115 và có số khối là 80. Tìm điện tích hạt nhân của R?
Bài 11: Hãy xác định điện tích hạt nhân, số p, số e của nguyên tử các nguyên tố sau?
Li; F; Mg; Ca; Na
Bài 12: Trong anion X3- tổng số hạt là 111, số e bằng 48% số khối. Tìm số p, n, e và số khối của X3-?
Bài 13: Tổng số hạt trong nguyên tử R là 76, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Tìm số p, n, e và số điện tích hạt nhân của R?
Bài 14: Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Ca, biết thể tích một nguyên tử gam canxi bằng 25,87cm3. (Trong tinh thể, các nguyên tử Ca chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe trống)
Bài 15:
Một cation R3+ có tổng số hạt là 37. Tỉ số hạt e đối với n là 5/7. Tìm số p, e, n trong R3+?
Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và tổng số các hạt là 52. Tìm các số p, n, e và cho biết X là gì?
Bài 16: Hỗn hợp hai đồng vị có nguyên tử khối trung bình là 40,08. Hai đồng vị này có số n hơn kém nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ hơn chiếm 96% và đồng vị có số khối lớn chiếm 4%. Tìm số khối mỗi đồng vị?
Bài 17: Có bao nhiêu nguyên tử Hidro trong 0,46g C2H5OH?
Bài 18: Nguyên tố X có 2 đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có 35p. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Đồng vị thứ hai có nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của X?
Bài 19: Biết rằng nguyên tử sắt gồm 26p, 39n, 26e.
Tính khối lượng e có trong 1 kg sắt?
Tính khối lượng sắt chứa 1 kg electron?
Bài 20: Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các hạt trong X1 cũng bằng nhau. Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của X?
Bài 21: Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43 A0 và có khối lượng nguyên tử là 27 đ.v.C.
Tính khối lượng riêng của nguyên tử Al?
Trong thực tế, thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ 74% của tinh thể, còn lại là các khe trống. Định khối lượng riêng đúng của Al. Biết thể tích hình cầu: V = R3
Bài 22:
Đồng trong thiên nhiên gồm hai loại đồng vị là Cu và Cu với tỉ số Cu: 
No_avatar
co password thi dang len lam gi/ ong ich ky qua
No_avatar
chán quá thế gọi là chia sẻ sao
Avatar
TM tải về bỏ pass đưa lên nó ở đây: http://dethi.violet.vn/present/show?entry_id=1766363
Avatar
TM rất khoái vụ pass này Thầy Thảo còn cái nào hay nữa đưa lên cho TM "chiêm ngưỡng" chút! TM cảm ơn trước!
No_avatar
qua ich ky dep ong nay di
 
Gửi ý kiến