Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập tiếng Anh 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thành Huy
Ngày gửi: 10h:58' 28-06-2009
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 5760
Số lượt thích: 5 người (Đỗ Thành Huy, Đinh Tiến Phước, bùi thị hằng, ...)
Bài tập tiếng Anh lớp 4
Unit 2:Happy birthday
1.Circle the odd one out.
a.May April June Mai
b.Birthday When How What
c.In On It For
d.December Member October November
e.He She Your You
2. Match.
English Vietnamese
January Tháng 12
February Tháng 1
March Tháng 11
April Tháng 2
May Tháng 10
June Tháng 8
July Tháng 4
August Tháng 9
September Tháng 6
October Tháng 5
November Tháng 3
December Tháng 7
3. Ask your friend and complete the card.
Name:………………………..
Age:………………………….
Month of birth:………………
School:……………………….
4. Complete and read aloud.
a,My birthday is in Jan……ry.
b,Her birthday is in Sept……ber.
c,His birthday is in Febr…...ry.
d,It is rainy in ……ne and ……ly
e,My mother is birthday is in Nov……ber.
5.Reorder the words to make sentences.
a. are how you ?

b.you old how are ?


c. is your birthday when ?


d. where from you are ?


e. name is your what ?


g. what job her is ?No_avatarf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
No_avatarf

co ai co bai tap tieng anh lop 4 hay hay,nhieu ngu phap 1 chut,gui e voi ak

 

No_avatar

ko co bai tieng anh nào hay hon a

 

 
Gửi ý kiến