Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Quoc Sac (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:52' 11-08-2009
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 846
Số lượt thích: 0 người
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2009-2010
MÔN TOÁN LỚP 2
(Thời gian 40 phút)


1-Đặt tính rồi tính : (3đ)

75 + 23 49 - 27 87 - 40

2-Tính : (2đ)

43 + 36 - 17 = 46 cm - 34 cm + 15 cm =

3- Có 2 cái dây, dây thứ nhất dài 75 cm . Dây thứ hai 20 cm. Hỏi cả hai dây dài bao nhiêu xăngtimet ? (2đ)

4- Dựa vào tóm tắt bài toán sau để giải (2đ)

An và Bình có : 16 quyển sách.
An có : 5 quyển sách
Bình có : .... quyển sách

5- Với 3 chữ số: 0 , 3 , 6 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau? Hãy viết các số đó. (1đ)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2009-2010
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
(Thời gian ... phút)

-Chính tả ( 25 phút)
Bài: Ngày hôm qua đâu rồi ? (Trang 10 Tiếng Việt 2 tập 1)
Đoạn viết: Khổ thơ 2 và 4
-Đọc thành tiếng: Bài Có công mài sắt có ngày nên kim
(Mỗi học sinh đọc 1 đoạn)

Biểu điểm:
-Chính tả: 5đ một lỗi chính tả trừ 0,5 đ -
Viết xấu , sai kích thớc toàn bài trừ 1đ
-Đọc: 5đ - Đọc đúng, to, rõ ràng 4đ
-Ngát nghỉ đúng, không rời rạc 1đ
-Học sinh đọc tốc độ chậm trừ 1đ
-Học sinh còn đánh vần cứ mỗi vần trừ 1đ


KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2009-2010

MÔN TOÁN LỚP 3
(Thời gian 40 phút)


Bài 1-(2đ)Đặt tính rồi tính:
427 + 503 795 - 25

Bài 2- (2đ)Tính:

4 x 7 = 14 + 18 - 18 =

27 : 3= 5 x 7 + 103 =

Bài 3-(2đ) Viết số thích hợp điền vào chỗ chấm:
1km = ....................m
5m 9cm = ..............cm

Bài 4- ( 2đ) Nhà Thảo thu hoạch được 215 quả bưởi, nhà Lan thu hoạch được ít hơn nhà thảo 107 quả. Hỏi nhà Lan thu hoạch được bao nhiêu quả bưởi?

Bài 5- (2đ) Tính chu vi một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau . Biết mỗi cạnh dài 8cm.

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2009-2010
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
(Thời gian 40 phút)
I-Chính tả (15 phút)
Bài: Quạt cho bà ngủ (trang 23 Tiếng Việt 3 tập 1)
Đoạn viết: Cả bài
II - Tập làm văn (25-30 phút)
Viết một đoạn văn ngắn ( từ 3 đến 5 câu) kể về một người thân mà em yêu quý
Dựa vào gợi ý sau:
1/ Người thân của em là ai,?
2/ Người thân của em làm nghề gì?
3/Em yêu quý nhất điều gì ở người thân đó?

Biểu điểm:
-Chính tả: 5đ ( một lỗi chính tả trừ 0,5 đ -
Viết xấu , sai kích thước toàn bài trừ 1đ )
-Tập làm văn: 5đ (Nội dung đủ: 3đ
Đúng ngữ pháp, từ sử dụng đúng, không mắc lỗi chính tả: 1đ
Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch: 1đ)


KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2009-2010

MÔN TOÁN LỚP 4
(Thời gian 40 phút)

Bài 1- (2đ) Đặt tính rồi tính:

5047 - 1860 14065 + 4229 +708


Bài 2-(3đ) Tính giá trị biểu thức:

209 + 1260 x 6 = 2505 : ( 43 - 38)=


Bài 3-(2đ) Một người đi xe máy trong 3giờ đi được 84 km . Hỏi trong 5 giờ người đi xe máy đó đi được bao nhiêu km ? (Quãng đường đi trong mỗi giờ đều nh nhau)


Bài 4- (2đ) Tính diện tích chữ nhật có chiều dài là 3dm, chiều rộng là 9cm


Bài 5- (1đ) Tính nhanh:
5 x 217 x 20 – 4 x 215 x 25

No_avatar
thank nhieu
No_avatar

1332

 
Gửi ý kiến