Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

65 câu trắc nghiệm hóa lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Hương Lan
Ngày gửi: 09h:19' 16-08-2009
Dung lượng: 94.5 KB
Số lượt tải: 627
Số lượt thích: 0 người
65 CÂU TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC TRONG ĐỀ THI HAY.
Trường: THPT Chu Văn An
Họ và tên: Hoàng Thị Hương Lan
Lớp: 10A1
Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có 11 electron ở các obitan p. Nguyên tố X là:
A. Na B. F C. Br D. Cl
Câu 2: Trong phản ứng các dung dịch kiềm, Clo thể hiện:
A. Tính oxi hoá B. Tính khử C. A và B D. Tính axit
Câu 3: Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại hai muối này ra khỏi NaCl người ta có thể:
A. Nung nóng hỗn hợp.
B. Cho hỗn hợp tác dụng với dd HCl.
C. Cho hỗn hợp tác dụng với Cl2 sau đó đun nóng. D. Cả ba đáp án đều đúng.
Câu 4: Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc. Toàn bộ lượng Clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 4M. Coi thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng là:
A. 1,6M và 0,8M B. 1,5M và 3,0M C. 1,0M và 2,2M D. 2,1M và 4,0M
Câu 5: Hoà tan 8,46 gam hỗn hợp Al và Cu trong dung dịch HCl dư thu được 3,36 l khí (đktc). Phần trăm khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp là:
A. 30% và 70% B.31,91% và 68,09%
C. 35% và 65% D. 50% và 50%
Câu 7: Một dung dịch có những tính chất:
Tác dụng với nhiều kim loại như Mg, Zn, Fe đều giải phóng hiđrô.
Tác dụng với bazơ hoặc oxit bazơ tạo thành muối và nước.
Tác dụng với đá vôi giải phóng khí cácboníc.
Dung dịch đó là dung dịch nào sau đây:
A. NaOH B. NaCl C. HCl D. Axit sunfuaric đặc, nóng
Câu 8: Hiđro halogenua kém bền nhiệt là:
A. HF B. HCl C. HBI D. HI
Câu 9: Cho 4,48 lít Cl2 (đktc) tác dụng với H2 dư, hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100 ml dung dịch A. Nồng độ mol/l của dung dịch A là:
A. 2M B.3M C. 4M D. Kết quả khác.
Câu 10: Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất:
A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO, KOH.
C. KCl, KClO3, KOH. D. KCl, KClO3.
Câu 11: Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa các chất:
A. NaCl, NaClO3, Cl3. B. NaCl. NaClO3, NaOH.
C. NaCl, NaClO3, NaOH. D.NaCl, NaClO3.
Câu 12: Để điều chế clo, người ta có thể làm như sau:
A. Điện phân muối NaCl nóng chảy hoặc dd NaCl bão hoà có màng ngăn.
B. Cho KMnO4 hoặc MnO2 tác dụng với dd HCl đặc.
C. Cho KClO3 tác dụng với dd HCl đặc.
D. Cả ba đều đúng.
Câu 13: Cấu hình lớp e ngoài cùng của các ngtử halogen là:
A. ns2ns4 B. ns2np5 C.ns2np6 D.(n-1)d10ns2np5.
Câu 14: Để điều chế Flo, người ta có thể làm như sau:
A. Điện phân muối NaF nóng chảy hoặc dd NaF trong HF lỏng.
B. Cho KMnO4 hoặc MnO2 tác dụng với dd HF đặc.
C. Cho KClO3 tác dụng với dd HF đặc.
D. A hoặc B, C.
Câu 15: Để đièu chế HI, người ta có thể làm như sau:
A. Cho dd BaI2 tác dụng với dd H2SO4 loãng.
B. Cho muối NaI tác dụng với dd H2SO4 đặc hay cho I2 tác dụng trực tiếp với H2.
C. Thuỷ phân photpho triiotua.
D. A hoặc B, C.
Câu 16: Trong nhóm VIIA, tính phi kim của các ngtố đi từ flo đến iot:
A. Tăng đần vì năng lượng liên kết trong phtử X-X giảm dần từ F-F đến I-I.
B. Giảm dần theo chiều tăng của kl ngtử từ F đến I.
C. Giảm dần theo chiều tăng của bán kính ngtử và chiều giảm của âm điện.
D. Tăng đần theo chiều tăng của bán kính ngtử và chiều giảm của độ âm điện.
Câu 17: Đổ dd AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy:
Avatar
thầy cô nào có các bài tập hoặc giáo án cho hs chuyên hoá lớp 10 cho em xin với hacamduyen@gmai.com
No_avatar
giáo án cho hs chuyên hoá lớp 10 thường tự chế không ai giống ai, cho rồi cũng chả xài được xin làm gì!!?
No_avatar

Có 1 trang web em có thể khai thác bài tập dùng cho học sinh giỏi :

www.chuyenquangtrung.com.vn vào mục tài nguyên, lúc trước tôi tải một "đống" khổng lồ về tài liệu ở đây, nhưng khi trang này "làm mới" 1 số tư liệu "bị cấT" đi rồi!!!

No_avatar

cho em xin cái đáp án 65 câu đó đi :))

 

No_avatarf

sao không có đâp án ạ????? :)

 

 
Gửi ý kiến