Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thanh Tảy
Ngày gửi: 10h:39' 24-08-2009
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 597
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3
Phú Túc Năm học 2009 - 2010
Môn : Toán. Thời gian: 40 phút

Họ và tênLớp

1. Tính nhẩm:
5 x 6 =
3 x 4 =
0 x 3 =
4 : 1 =

30 : 5 =
12 : 4 =
0 : 5 =
1 x 4 =

30 : 6 =
12 : 3 =2. Đặt tính rồi tính:
95 - 26 8 + 58 236 + 653 475 - 445
………… ………
………… ……… ……………
………… ……………
…………
3. Một trường Tiểu học có 265 học sinh nam, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 32 bạn. Tính số học sinh nữ của trường ?
Bài giải:4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ Chu vi của hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh bằng 4 cm là:
A. 4 cm C. 12 cm
B. 8 cm D. 16 cm

b/ Các số 982, 298, 892 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 982, 298, 892
B. 298, 892, 982
C. 982, 892, 298
D. 892, 298, 982Hướng dẫn chấm:
Câu 1: 2 điểm. Mỗi bài tính đúng cho 0,20 đ.
Câu 2: 3 điểm. Mỗi bài tính đúng cho 0,75 đ.
Câu 3: 3 điểm.
Câu 4: 2 điểm.

Trường Tiểu học đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3
hà châu Năm học 2009 - 2010
Môn : Tiếng việt.

Họ và tênLớp

I. Chính tả (4 điểm) – Thời gian 20 phút.
1. Nghe - viết (3 điểm): Bài “ Cô giáo tý hon” ( từ Bé treo nónến ríu rít đánh vần theo.) ( TV3 - tập 1, trang 18 )

2. Bài tập chính tả (1 điểm):
Điền vào chỗ trống ch hay tr:
............e xanh ........an hoà
............ung bình ......ào đón
 
Gửi ý kiến