Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bộ đề kiểm tra chất lượng đầu năm 09 - 10 văn 6,7,8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS XI MĂNG
Người gửi: Nguyễn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:34' 01-09-2009
Dung lượng: 157.5 KB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

PHÒNG GD&ĐT BỈM SƠN
TRƯỜNG THCS XI MĂNG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2009-2010 ĐỀ A
Môn Ngữ văn Lớp 8-Thời gian làm bài 90 phút

Họ và tên học sinh ……………………………………. Lớp……………………………...
Điểm bài thi
 Số phách

Phần I: Trắc nghiệm(2đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời
Câu 1:(0,25đ)Văn bản nào sau đây không phải là Văn bản
nhật dụng?
A. Cổng trường mở ra
B. Ca Huế trên sông Hương
C. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
D. Sài Gòn tôi yêu
Câu 2:(0,25đ)Từ Hán Việt nào sau đây không phải từ ghép
đẳng lập?
A. xã tắc B. quốc kỳ
C.sơn thuỷ D.giang sơn
Câu 3:(0,25đ) Thế nào là văn biểu cảm?
A. Kể lại câu chuyện cảm động
B. Bàn luận về một hiện tượng trong cuộc sống
C. Là những văn bản được viết bằng thơ
D. Bộc lộ tình cảm,cảm xúc của con người trước những
sự vật hiện tượng trong cuộc sống
Câu 4:(0,25đ)-Trong văn nghị luận, phép lập luận giải thích
được hiểu là gì?
A. Là việc kể tên các đặc điểm của một phương tiện nào đó
B. Là việc nêu lên vai trò của một sự vật, hiện tượng nào đó
đối với cuộc sống của con người
C. Là việc chỉ ra cách thức thực hiện một công việc nào đó
D. Là việc làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng, đạo lý,
phẩm chất, quan hệ…
Câu 5:(0,25đ) Câu nào sau đây không phải tục ngữ?
A. Khoai đất lạ, mạ đất quen.
B. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.
C. Một nắng hai sương
D. Thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân
Câu 6:(0,5đ) Điền thêm từ ngữ phù hợp vào(sau hoặc trước)
cặp quan hệ từ dưới đây để tạo thành câu và chỉ rõ quan hệ mà
cặp QHT(quan hệ từ) đó biểu thị.
a/Sở.dĩ……………………………………………….là vì…..………………………
(Biểu thị quan hệ)……………………….
b/Câu sau măc lỗi gì về QHT? Hãy chỉ ra lỗi đã mắc và
sửa lại (0,5đ)
Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà”cho ta hiểu về tình bạn bình
dị mà sâu sắc của nhà thơ.
A.Thiếu QHT B. Thừa QHT
C. Dùng QHT không đúng chức năng ngữ pháp
D. Dùng QHT mà không có tác dụng liên kết
Sửa lại………………………………………………………..
Phần II: Tự luận(8đ)
Câu 7: ( 3đ) Dựa vào văn bản Tôi đi học, tìm ý và sắp xếp ý
cho đề văn biểu cảm sau đây:
Mùa thu- mùa tựu trường.
Câu 8: (5đ) Hãy giải thích điều thứ năm trong Năm điều Bác Hồ
dạy thiếu nhi: “Khiêm tốn thật thà dũng cảm”
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
…………………………………………...................................
PHÒNG GD&ĐT BỈM SƠN
TRƯỜNG THCS XI MĂNG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2009-2010 Đề B
Môn Ngữ văn Lớp 8-Thời gian làm bài 90 phút
Họ và tên học sinh ……………………………………. Lớp……………………………...
Điểm bài thi
 Số phách

Phần I-Trắc nghiệm(2đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời
Câu1:(0,25đ) Văn bản nào sau đây không phải là Văn bản
Nghị luận?
A- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
B- Ý nghĩa văn chương
C-Mùa xuân của tôi
D- Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Câu 2: (0,25đ) Từ
No_avatar
thanks
 
Gửi ý kiến