Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi violympic lớp 3 vong 2-4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Phương
  Ngày gửi: 16h:09' 24-09-2009
  Dung lượng: 25.5 KB
  Số lượt tải: 568
  Số lượt thích: 0 người
  Vòng 2

  lớp 3a có 4 tổ. Tổ 1, tổ 2, tổ 3mỗi tổ có 7 bạn, riêng tổ 4 có 6 bạn. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu bạn?
  Tìm một số, biết lấy số đó cộng với 125 rồi trừ đi 68 thì được kết quả 248
  Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là…
  Con bò nặng 442 kg, con bò cân nặng hơn con lợn 356 kg, hỏi con lợn nặng bao nhiêu kg?
  54 x 5 +124 =…
  Năm nay Mai 8 tuổi. Mẹ hơn mai 34 tuổi. Tính tuổi mẹ?
  Con lợn nặng 86 kg, con bò nặng hơn 356 kg. Hỏi con bò nặng bao nhiêu kg?
  Tổng 2 số là 678, nếu tặng số hạng thứ nhất 34 đơn vị và tăng số hạng thứ hai 45 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?
  Hiệu hai số là 45, nếu tăng số bị trừ 24 đơn vị và tăng số trừ 8 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu?
  10)Hiệu hai số là 56, số bị trừ lớn hơn 10, nếu giảm số bị trừ 25 đơn vị và giảm số trừ 10 đơn vị thì hiệu mới là…

  Vòng 3
  Mai gấp được 134 ngôi sao, hùng gấp 204 ngôi sao. Hỏi 2 bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?
  6m 5cm = …cm
  Khi xoá bớt chữ số hàng trăm ở số 678 thì số này sẽ giảm đi bao nhiêu đơn vị?
  Mẹ mua về một số quả táo, mẹ biếu bà 10 quả, tiếp khách 12 quả thì mẹ còn lại 20 quả. Hỏi ban đầu mẹ có mấy quả táo?
  Mẹ có một số cốc, sau khi bớt đi 3 cái cốc, mẹ xếp đều số cốc vào 4 hộp, mỗi hộp 9 cái cốc. Hỏi lúc đầu mẹ có mấy cái cốc?
  Tích hai số là 20. nếu gấp thừa số thứ nhất lên 6 lần và giảm thừa số thứ 2 đi 2 lần thì tích mới là…
  Tam giác ABC có chu vi125cm, cạnh AB = 45cm, Cạnh BC = 32cm, cạnh AC dài…cm?
  Tích của 2 số là 36, thừa số thứ nhất bằng 4. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 3 lần thì thừa số thứ hai bằng bao nhiêu?
  Tích của hai số là 42, thừa số thứ hai bằng 6. nếu tăng thừa số nhất lên 3 lần thì thừa thứ nhất là…
  Hiệu hai số là 275. Nếu tăng số bị trừ 24 đơn vị và tăng số trừ 8 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu?
  Hiệu hai số là 69. Khi giảm số bị trừ 25 đơn vị, và giảm số trừ 10 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu?
  Hiệu hai số là 45. Nếu tăng số bị trừ 12 đơn vị và giảm số trừ 8 đơn vị thì hiệu mới là…


  Vòng 4
  Mẹ mua cho hai anh em tùng mỗi người 6 quyển vở. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quyển vở?
  Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 3 rồi cộng với 64 thì bằng 88
  Hai số có tích 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích mới bằng 81. tìm thừa số thứ hai.
  Hùng sưu tầm được 342 con tem. Minh sưu tầm kém Hùng 34 con tem. Minh sưu tầm được bao nhiêu?
  Gia đình bác An thu hoạch được 648 bắp ngô, gia đình bác Bình thui được 359 bắp ngô. Hỏi gia đình bác An thu nhiều hơn gia đình bác Bình bao nhiêu bắp ngô?
  Cho tam giác ABC có cạnh AB = 68cm, cạnh BC = 72cm, cạnh CA = 124cm. Chu vị tam giác ABC là…
  Lớp 3A có 30 bạn, đầu năm cô giáo tặng mỗi bạn 6 nhãn vở. Hỏi cô giáo đã tặng bao nhiêu nhãn vở
   
  Gửi ý kiến