Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hoc sinh gioi lop 12 (1).doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Yến Pi (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:00' 10-10-2009
Dung lượng: 539.0 KB
Số lượt tải: 835
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
BÌNH ĐỊNH LỚP 12 THPT
KHOÁ NGÀY : 09-11- 2008
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: LỊCH SỬ
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 09/11/2008

Câu 1 (3,5 điểm)
Hoàn cảnh ra đời và tác dụng của chiếu Cần vương. Vì sao chiếu Cần vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng?
Câu 2 (3,5 điểm)
Tại sao gọi là khởi nghĩa Bãi Sậy? Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy
Câu 3 (3,5 điểm)
Trên cơ sở trình bày mục đích của Hội Duy tân và Việt Nam Quang phục hội, anh (chị) hiểu gì về tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu.
Câu 4 (3,5 điểm)
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì sao nói sự ra đời của Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam?
Câu 5 (3,0 điểm)
Nguyên nhân ra đời của tổ chức ASEAN là gì ? Tại sao nói sự phát triển của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxi a) tháng 2-1976
Câu 6 (3.0 điểm)
Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá ngày nay. Vì sao nói toàn cầu hoá vừa là cơ hội, vừa là thách thức với các nước đang phát triển?

---------------------- HẾT --------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 Bình Dương                                          
                     KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
NĂM HỌC: 2007 – 2008 -MÔN: LỊCH SỬ  
A/ Phần Lịch sử thế giới : (6 điểm)
Câu 1 :
     a) Những nội dung chủ yếu của Hội nghị cấp cao I-an-ta, sự hình thành thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.
     b) Phân tích những nguyên nhân dẫn tới sự sụo đổ của trật tự hai cực I-an-ta?
B/ Phần Lịch sử Việt Nam : (14 điểm)
Câu 2: (5 điểm)
     Trình bày những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2/1930?
Câu 3: (9 điểm)
     So sánh và phân tích điều kiện lịch sử, chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lựoc của Đảng trong thời kì 1939 - 1945 với điều kiện lịch sử, chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong thời kì 1936 - 1939?
----------Hết----------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Bình Dương                                          
                                  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT 
NĂM HỌC: 2007 – 2008 
A/ Phần Lịch sử thế giới : (6 điểm)
Câu 1 :
     Sự phát triển của nền kinh tế Nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân của sự phát triển, theo em nguyên nhân nào là nguyên nhân chính? Nền kinh tế Nhật Bản có những hạn chế gì?
B/ Phần Lịch sử Việt Nam (14 điểm)
Câu 2 :
     a) Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (ngày 19/12/1946) ?
     b) Phân tích nội dung cơ bản trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" (ngày 22/12/1946) của Đảng ta ? Tác dụng của những chính sách đó đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
Câu 3 : (7 điểm)
     a) Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân - 1975 Đảng ta đã đề ra chủ trương và kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam như thế nào?
     b) Trình bày diễn biến chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng. nêu ý nghĩa củatừng chiến dịch
----------Hết----------
KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12
NĂM HỌC: 2006 – 2007 
MÔN: LỊCH SỬ  
Thời gian làm bài: 150 phút
        (Không kể thời gian giao đề)      
    
I/. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (10 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
      Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945) đã phát triển như thế nào? (thí sinh cần nêu ít nhất 3 sự kiện cho mỗi giai đoạn).                   
Câu 2 :(4 điểm)
    - Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Liên Xô và Mỹ đã xây dựng kinh tế trong những hoàn cảnh lịch sử như thế
No_avatarf
TO MUN de thi HSG MON SU 12 CUA TINH HB
 
Gửi ý kiến