Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach day tu chon

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tự Trọng
Ngày gửi: 14h:37' 17-10-2009
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT
NGUYỄN THÁI BÌNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /KH-NTB
Bình Đào, ngày05 tháng 09 năm 2009


KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN
NĂM HỌC 2009-2010

I- Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009 - 2010; theo Công văn số 3397/ SGD&ĐT ngày 01/9/2009 của Bộ GD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD Trung học năm học 2009-2010.
- Đáp ứng yêu cầu thực tế và nguyện vọng học tập của học sinh.
- Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thành công chương trình phân ban và dạy học tự chọn 10, 11, 12 năm học 2009 - 2010.
II- Nội dung:
1/ Kế hoạch chung:
- Chương trình: Theo PPCT chủ đề tự chọn các môn học lớp 10 THPT: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2006.
- Chọn các môn học theo CTNC: Toán, Lý, Hoá ( Ban Cơ bản A ) và chủ đề tự chọn bám sát theo CTC các môn Toán, Ngữ văn, Anh .
- Chọn các chủ đề tự chọn bám sát theo CTC ( đối với các lớp Cơ bản chuẩn ) và chủ đề tự chọn bám sát theo CTNC ( đối với các lớp Ban KHTN ).
- Các môn học trong chương trình được chọn dạy tự chọn: Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học.
- Tài liệu: Theo tài liệu của Bộ ban hành các năm 2006, 2007, 2008. Ngoài ra, GV còn chủ động và linh hoạt tìm kiếm các nguồn tài liệu khác phục vụ cho dạy và học.
- Thời gian thực hiện: Từ tuần 01 đến tuần 36.
- TKB: Các tiết tự chọn được bố trí vào cùng 1 buổi với các các tiết học chính khoá ( coi như các tiết chính khoá )
- Kiểm tra, đánh giá: Theo QĐ 40/2006/ QĐ-BGD&ĐT do Bộ GD&ĐT ban hành.
2/ Kế hoạch cụ thể:
2.1) Đối với khối 10(13 lớp),trong đó:
2.1.1.Ban KHTN : (Lớp 10/1)
* Học kỳ I : Mỗi tuần 1 tiết
- Dạy tự chọn bám sát Vật lý từ tuần 1 đến tuần 9
- Dạy tự chọn bám sát Hóa từ tuần 10 đến tuần 18
* Học kỳ II : Mỗi tuần 1 tiết
- Dạy tự chọn bám sát Toán từ tuần 20 đến tuần 28
- Dạy tự chọn bám sát Sinh từ tuần 29 đến tuần 36
2.1.2.Ban Cơ bản A : (Lớp 10/2,3)
Dạy 3 môn nâng cao: Toán, Vật Lý, Hoá học ( theo SGK chương trình nâng cao của Ban KHTN ). Ngoài ra, thời lượng 1,5 tiết còn lại dành cho việc dạy chủ đề tự chọn bám sát các môn:
* HKI: Mỗi tuần 2 tiết:
- Dạy TC môn Vật lý từ tuần 01 đến tuần 18
- Dạy TC môn Toán từ tuần 01 đến tuần 18
* HKII: Mỗi tuần 1 tiết
- Dạy TC môn Hóa từ tuần 20 -> tuần 36.
2.1.3.Ban Cơ bản chuẩn( từ 10/4 đến 10/13): Dạy chủ đề tự chọn bám sát, không học môn nâng cao.
* HKI: Mỗi tuần 4 tiết:
- Dạy TC môn Toán, Ngữ văn, Anh văn : 1 tiết/tuần/ học kỳ( 18 tuần)
- Dạy TC môn Vật lý từ tuần 1 -> tuần 9
- Dạy TC môn Hóa từ tuần 10 -> tuần 18
* HKII: Mỗi tuần 3 tiết
- Dạy TC môn Toán, Ngữ văn, Anh văn : 1 tiết/tuần/ học kỳ( 17 tuần)
2.2. Đối với khối 11(11 lớp),trong đó:
2.2.1. Ban KHTN (Lớp 11/1,2)Dạy chủ đề tự chọn bám sát.
* HKI: Mỗi tuần 1 tiết:
- Dạy TC môn Toán từ tuần 1 -> tuần 9
- Dạy TC môn Vật lý từ tuần 10 -> tuần 18
* HKII: Mỗi tuần 1 tiết
- Dạy TC môn Sinh từ tuần 20 -> tuần 28.
- Dạy TC môn Hoá học từ tuần 29 -> tuần 36.
2.2.2.Ban Cơ bản A : (Lớp 11/3,4)
Dạy 3 môn nâng cao: Toán, Vật Lý, Hoá học ( theo SGK chương trình nâng cao của Ban KHTN ). Ngoài ra, thời lượng 2,5 tiết còn
 
Gửi ý kiến